späť na obsah časopisu

V centre Rotterdamu vybudovali najväčšie univerzitné zdravotné stredisko v Holandsku. Na mieste existujúcej nemocnice vyrástol nový komplex, spájajúci zdravotníctvo, výskum a vzdelávanie. Nový nemocničný komplex pozostáva zo súboru samostatne stojacich budov navzájom prepojených mostmi do kompaktného, efektívneho a integrovaného celku. Pod názvom Erasmus MC je to najväčšia nemocnica, ktorá ako prvá získala prestížnu národnú cenu BNA v kategórii „stimulačné prostredie“ (povzbudzujúce prostredie). EGM architekti získali cenu hlavne za to, že vytvorili skutočne udržateľné, zdravé a podnetné pracovné prostredie. Jednou zo základných hodnôt nového nemocničného komplexu Erasmus MC je prepojenie s mestom. To je dôvod, prečo je situovaný v centre Rotterdamu, doslova v jadre spoločnosti. Predstavuje lekárske mesto (v reálnom meste) s ulicami, námestiami, so zeleňou a s fasádami s mestským vkusom. Vonkajšie sklené fasády opticky prepájajú nemocničný interiér s mestským prostredím. Vnútorný priestor, dlhý 300 metrov a široký 20 metrov, združuje existujúce budovy s novou budovou. Všetky oddelenia nemocnice sú odtiaľto ľahko dostupné. Príjemná atmosféra ničím nepripomína nemocnicu. Dostatok prirodzeného svetla, obchody, reštaurácie a výhľady – to je ideálny priestor na stretnutia pre pacientov, zamestnancov, študentov aj pre návštevníkov. Zámerom architektov bolo vytvoriť pre pacientov, zamestnancov a návštevníkov zdravé prostredie, ktoré maximalizuje pohodu a minimalizuje úroveň stresu. Hneď po vstupe do komplexu prekvapí ľudí atmosféra priestorov, v ktorých sa vôbec necítia ako v nemocnici. Pojem zdravej budovy je zrejmý nielen na začiatku, ale postupne aj vo všetkých priestoroch. Predstavujú ho vysoké stropy, množstvo denného svetla, zeleň a príjemné miesta na sedenie. Dizajn komplexu je elegantný, funkčný s logickým a efektívnym usporiadaním. Centrálna spojovacia os je verejnou oporou komplexu, ktorý logicky spája existujúce a nové budovy na účely starostlivosti, vzdelávania a výskumu.


Autor
pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
Rob van Esch, Ossip van Duivenbode
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG