späť na obsah časopisu

Budova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, ktorá má takmer 60-ročnú históriu, potrebovala rekonštrukciu už na prvý pohľad. A keďže sa podarilo získať finančné prostriedky, bol to dobrý štart na realizáciu jej komplexnej obnovy. V súčasnosti má budova atraktívnejší vzhľad, je komfortnejšia pre žiakov a pedagógov, hlavne je však ekonomicky úspornejšia. Súčasťou tejto hĺbkovej obnovy bola totiž montáž pokrokových technológií – rekuperácie, inteligentného osvetlenia či fotovoltiky, vďaka čomu spĺňa budova energetickú kategóriu A0. História školy sa začala v septembri 1960, keď sa pri Strednej priemyselnej škole strojníckej zriadila jedna trieda odboru pozemné stavby so 43 žiakmi. Počas svojej existencie škola niekoľkokrát zmenila názov a od 1. septembra 2018 nesie čestné pomenovanie Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín. Doteraz pripravila pre prax takmer 6 000 kvalifikovaných odborníkov v študijných a učebných odboroch. Škola sa zameriava špeciálne na stavebníctvo a geodéziu. Jej absolventom je aj Michal Lešinský, ktorý ako hlavný architekt spolu s Keramoprojektom naprojektoval obnovu školskej budovy. Cieľom bolo hlavne znížiť energetické straty a zlepšiť vnútorné prostredie stavby. Budova patriaca pred rekonštrukciou do kategórie E tak v súčasnosti ako jedna z prvých patrí medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie (A0). Napriek zatepleniu je stále jasne čitateľná pôvodná architektonická kompozícia.


Autor
pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
Michal Lešinský, TSK
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG