späť na obsah časopisu

Smart cities predstavujú komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý vychádza z princípov udržateľného rozvoja. Ide o rozvinuté mestské oblasti, ktoré zabezpečujú udržateľný hospodársky rozvoj a vysokú kvalitu života v niekoľkých kľúčových oblastiach: ekonomika, mobilita, životné prostredie, ľudia, bývanie a vláda. Sú to miesta, na ktorých sa najvýraznejšie prejavujú pretrvávajúce spoločenské, hospodárske či environmentálne problémy, ale aj miesta, ktoré ponúkajú stále nové a efektívnejšie riešenia pre kvalitnejší život ľudí. Práve tie najefektívnejšie mestá môžeme nazvať inteligentnými – smart cities. Mestá do veľkej miery vplývajú na hospodársky rozvoj krajiny, pretože predstavujú „platformu“, v ktorej veľa ľudí žije a pracuje, kde sa služby poskytujú občanom rôznymi spôsobmi a kde sú predstavitelia miestnej správy v úzkom kontakte s občanmi. Koncepcia inteligentných miest nadobúda čoraz väčší význam ako prostriedok sprístupňovania všetkých služieb a aplikácií, ktoré občanom, spoločnostiam a orgánom umožňujú informačné a komunikačné technológie (IKT) a sú súčasťou mestského systému. V rámci dokumentov Európskej únie a významných organizácií nachádzame viacero definícií smart cities.


Autor
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG