späť na obsah časopisu

Vývoj v stavebníctve je ovplyvnený inovovanými a novými technológiami. Moderné technológie a systémy predstavujú pre stavebníctvo inovatívne riešenia práve pre ich nespočetné výhody, hlavne skrátenie doby výstavby, eliminovanie vlhkosti v realizačných procesoch a adaptácia komplexných systémových riešení. Udržateľnosť výstavby kladie stále rastúce požiadavky na tepelnú ochranu, zvyšovanie efektívnosti a kvality, znižovanie nákladov na výstavbu a prevádzku budov, znižovanie odpadov a ochranu životného prostredia. Jedným z riešení pre zvyšovanie efektívnosti výstavby sú moderné metódy výstavby, či už v tradičnej (mokrej) alebo suchej výstavbe. Stavebníctvo na jednej strane ponúka stále novšie a efektívnejšie technológie pre rýchlejšiu a kvalitnejšiu výstavbu, na druhej strane je však pohľad investora, ktorý skúma a hodnotí tieto technológie aj z pohľadu ekonomických dopadov. Cena patrí medzi najdôležitejšie a často rozhodujúce kritérium pri realizácii stavebných projektov. Aj keď sú náklady na nové moderné technológie často vyššie ako náklady na tradičné konštrukčné riešenia, v konečnom dôsledku riešenia celej stavby môžu prispieť k nižším nákladom na obstaranie stavby, ale aj jej prevádzku a údržbu počas doby užívania, resp. životnosti stavebných diel. V súčasnosti stavebný trh ponúka rôzne varianty a možnosti realizácie mokrej alebo suchej výstavby v rôznych fázach výstavbového procesu, od zakladania, cez hrubú stavbu až po dokončovacie procesy. Investori sa niekedy nedokážu rozhodnúť, akú technológiu alebo systém výstavby si vyberú a zvolia. Niektorí investori sú naklonení k tradičným technológiám, tzv. mokrej výstavby, iní preferujú suché technológie alebo možnosť kombinovať mokré a suché technológie a systémy výstavby. Pri výbere systému alebo technológie pre základy, hrubú stavbu a dokončovacie práce zohráva najväčšiu úlohu ponúknutá cena a doba realizácie. Každého investora zaujíma, kedy bude možné stavbu užívať, alebo stavbu ponúknuť na predaj, podnikanie, atď. Stavebníctvo smeruje k efektívnej výstavbe z hľadiska nákladov aj doby realizácie, preto už pri návrhu a posudzovaní projektu investori kladú dôraz na výšku potrebných financií a čas alebo termín, kedy budú môcť budovu odovzdať do užívania.


Autor
Ing. Adrián Ďuriš, VÚSI, s.r.o., Košice, SvF TUKE, Ing. Dominik Dubecký, SvF TUKE
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020