späť na obsah časopisu
Údržba a ochrana existujúceho zateplenia predstavujú opakujúcu sa otvorenú tému pri hľadaní riešení problému s biokoróziou. Možným riešením je využitie cyklického čistenia konzervatívnou technológiou na likvidáciu rias, machov a plesní na povrchoch ETICS. Technológia zahŕňa procesy dekontaminácie biocídom, mechanické čistenie, oplachovanie povrchov tlakovým čističom a preventívny náter biocídnym prípravkom. Pri tomto udržiavacom procese môže okolité prostredie zaťažiť stekajúca voda s čistiacimi prípravkami zvyčajne na báze ťažkých kovov. V článku uvádzame výstupy zo štúdie o znižovaní vplyvu kontaminácie pôdy a vody touto technológiou. Základnou myšlienkou zatepľovania a komplexnej obnovy budov je znižovanie energetickej náročnosti. Zatepľovanie sprevádza rozvoj technológií, stavebnej realizácie a stavebných výrobkov. S tým súvisí aj problematika vzniku novodobých typov porúch a chýb, ktorými sa zaoberali rôzne výskumy. Približne po 3 – 5 rokoch po zateplení vznikajú na povrchu nedostatky v podobe biologického filmu zelených a čiernych škvŕn. Tieto kolonizujúce organizmy – huby, riasy, machy, lišajníky a nakoniec aj plesne – postupne kontaminujú a menia vlastnosti podkladu, najmä jeho stabilitu, priepustnosť, farbu, hygroskopickosť, hydrofóbnosť alebo hustotu. Na zabezpečenie funkčnosti kontaktného zateplenia je potrebná pravidelná údržba počas celého obdobia predpokladanej životnosti ETICS. Trvalé riešenie likvidácie zelených povlakov na zateplených fasádach v súčasnosti nie je známe. Stavebný materiál ako neživý prvok však nedokáže zabrániť kolonizácii. Anorganické stavebné materiály (medzi ktoré radíme aj povrchové úpravy ETICS) je možné chrániť proti negatívnemu pôsobeniu mikroorganizmov biocídmi. Najefektívnejšie sú priame chemické metódy, využívajúce špecifické toxické pôsobenie chemických látok a biocídnych účinkov na mikroorganizmy, ktoré sa majú eliminovať alebo inhibovať. Princíp priameho chemického zásahu spočíva v odstránení a vyhubení celej živej mikroflóry kombináciou mechanického a chemického pôsobenia, čím dosiahneme cieľ čistenia.
Ochranné metódy a technológie eliminujúce biodegradáciu stavebných materiálov sa ťažko realizujú, sú finančne nákladné aj ekologicky problematické. Na odstránenie mikroorganizmov na fasádach sa podľa používajú rôzne chemické prípravky, ktoré obsahujú prevažne toxické zlúčeniny ťažkých kovov a sú založené na báze aktívneho striebra.
 

Autor
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Ing. Barbora Belániová, SvF STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
autori
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG