späť na obsah časopisu

Téma udržateľnosti rezonuje v spoločnosti už zhruba polstoročie, v architektúre sa ňou zaoberáme takmer rovnako dlho. Z viac-menej okrajovej polohy sa dostala, aspoň z niektorých hľadísk, do hlavného prúdu výstavby. Na jednej strane nás to teší, sprísnené predpisy (energetická hospodárnosť) či tlak trhu („zelené“ certifikáty administratívnych budov) vedú k tomu, že ukážkovo udržateľné budovy vidíme vcelku bežne, nie sú to už drahé experimenty ani originálne „úlety“ ekologických nadšencov. Na druhej strane sa trochu vytráca ich étos, zatiaľ čo sme konfrontovaní s novými výzvami. Je výborné, že architektúra priateľská k prostrediu sa stáva súčasťou „mainstreamu“. Ale nerozpustí sa v ňom? Pri príprave tohto článku sa mi dostala do rúk dizertačná práca venovaná vývoju udržateľnej architektúry na Slovensku. Inšpirovala ma nielen zamyslieť sa nad súvislosťami nášho a svetového vývoja, ale aj nad jeho ďalším smerovaním. A nad tým, čo považovať za udržateľnú architektúru. Kedysi ňou boli všetky stavby, empíria vylúčila nefungujúce riešenia a čerpanie zdrojov na výstavbu a prevádzku budov bolo veľmi skromné. Zmenila to až naša „technická“ civilizácia a po očarení tým, že sa zrazu všetko dá spraviť, hľadáme nové prístupy, ktoré by obmedzili negatívne vplyvy toho „všetkého“ na prostredie, na prírodu: najprv na čerpanie zdrojov, no dnes aj na ovplyvňovanie klímy a biodiverzity. Všeobecné definície udržateľnosti zdôrazňujú jej tri piliere, environmentálny, sociálny a ekonomický, a je zaujímavé, že všetky tieto hľadiská sa premietajú aj do udržateľnosti výstavby: musí ísť o architektúru nielen „priateľskú k prostrediu“, ale aj ekonomicky dostupnú (to bolo napríklad motiváciou pasívnych domov), a v spoločenskej rovine si čoraz častejšie všímame kultúrnu udržateľnosť, vplyv na kvalitu života či na životný štýl – a v neposlednom rade aj estetickú stránku, len pekná architektúra je dlhodobo udržateľná...


Autor
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., iEPD

Fotografie (vizualizácia)
H. Pifko, BoysPlayNice
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020