Časopis EUROSTAV - 1-2/2020
Tematické okruhy
  • Využitie nekovových výstuží v betónových konštrukciách
  • Hmla ako súčasť fasády
  • Prečo nehovoríme o pamiatkových obnovách, ale o obnove pamiatok
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020