späť na obsah časopisu

Dôležitá je orientácia na výsledok

Spoločnosť HÍLEK a spol., a. s., patrí v súčasnosti medzi najstabilnejšie firmy na Slovensku. Má za sebou desiatky úspešných projektov pre súkromný i verejný sektor, pričom ustavične zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb a s rešpektom prijíma nové architektonické výzvy. O úspešnom budovaní spoločnosti, výsledkoch a jej očakávaniach v najbližšom období sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom spoločnosti Jaroslavom Hílekom.

 

Vaša spoločnosť pôsobí na slovenskom podnikateľskom trhu už takmer 30 rokov, ako sa v priebehu tohto času formovalo vaše portfólio?

V časoch, keď môj otec zakladal firmu, bola predmetom jej činnosti najmä oprava cestných komunikácií. Postupne pribudlo prevádzkovanie siete autoškôl, predaj a servis vozidiel, prevádzkovanie staníc technickej a emisnej kontroly a bezpečnostná služba. Väčšinu objektov pre tieto činnosti stavala firma vo vlastnej réžii a popritom realizovala aj externé stavebné zákazky. Išlo najmä o inžinierske stavby, bytové domy, komerčné objekty a iné.

Neskôr pribudli do portfólia aj rekonštrukcie historických budov a národných kultúrnych pamiatok.

Za všetky spomeniem rekonštrukciu objektu Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove a rekonštrukciu komplexu budov Starej radnice a Aponiho paláca na Hlavnom námestí v Bratislave. Obidve tieto realizácie aj v minulosti bodovali v súťaži Stavba roka.

Aká je súčasná skladba stavebných zákaziek, ktorým sa venujete?

Rovnako pestrá. I v súčasnosti realizujeme dopravné stavby, rekonštruujeme budovy súkromných i verejných investorov a staviame aj vlastné objekty. Aktuálne dokončujeme showroom Volkswagenu v bratislavskej Dúbravke, v rámci ktorého sú zapracované všetky technické i dizajnové požiadavky koncernu VW. Okrem toho sme dokončili prvú fázu vlastného developerského projektu – výstavbu 12 rodinných domov v Borskom Mikuláši na Záhorí.

V čom vidíte svoje prednosti oproti konkurencii?

Sú to najmä dlhoročné skúsenosti, zázemie stabilnej rodinnej firmy, kvalitní zamestnanci aj odvaha a chuť púšťať sa do nových aktivít.

 

Nedávno ste získali ocenenie Stavba roka 2019 za rekonštrukciu a dostavbu zámku v Pezinku. Čo to pre vás znamená?

Ocenenie v takejto prestížnej súťaži je pre stavebnú firmu zadosťučinením. Poteší každá pochvala, no pozitívne hodnotenie a uznanie od skutočných profesionálov majú predsa len inú váhu. Odborná porota má ťažkú úlohu, pretože vyberá z toho najlepšieho, čo sa v predchádzajúcom roku na Slovensku urobilo. Keďže išlo už o náš tretí úspech v tejto súťaži, cena je pre nás potvrdením, že naša práca je stále rovnako kvalitná a ideme správnym smerom. Zároveň je pre nás aj záväzkom do budúcnosti a verím, že nebola posledná.

Zámok je krásny, elegantný, zdá sa, že všetko išlo hladko. Mali ste vôbec s niečím problém?

Na zámku prebiehali rekonštrukčné práce historickej časti súbežne s budovaním novostavby hotela. V rámci nich bolo potrebné koordinovať predstavy investora, projektantov, dozorujúcich orgánov a nás ako realizátora. Nie vždy to bolo jednoduché, to však pri zákazke takýchto rozmerov ani nie je možné. Ak sa problémy aj vyskytli, bolo v záujme všetkých zúčastnených, aby sa operatívne vyriešili. Dôležitý bol totiž výsledok a ten sa, našťastie, podarilo dosiahnuť podľa očakávaní.

Aké úlohy a ciele momentálne patria medzi vaše priority?

V rámci spoločnosti postupne dochádza ku generačnej výmene. Spolu so súrodencami preberáme po otcovi väčšinu zodpovedností, pričom brat a sestra sa venujú predovšetkým obchodnej činnosti a ja stavebnému úseku. Je pre nás dôležité, aby táto obmena prebehla hladko. Chceme pokračovať v tradícii rodinnej firmy a zároveň priniesť do jej fungovania aj nové myšlienky.

Za dôležité považujem aj úspešné dokončenie zazmluvnených zákaziek a nakontrahovanie tých budúcich. Plánov je veľa, uvidíme, čo prinesie budúcnosť a ako sa naše plány pretavia do reality.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020