späť na obsah časopisu

Riešenia pre rýchlejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob navrhovania a výroby

 

Peikko Group je fínska rodinná firma s 55-ročnou tradíciou, ktorá sa špecializuje na návrh a výrobu inovatívnych oceľových prvkov do železobetónových konštrukcií pozemných stavieb. Dlho sa sústredila primárne na severský trh, no odkedy začiatkom nového milénia prebral kormidlo syn zakladateľa, začala firma masívnejšie expandovať aj mimo Škandinávie. Dôvodom bol dopyt po rýchlejšej a efektívnejšej výstavbe po celom svete. Aktuálne má Peikko vo svete 11 výrobných závodov a vyše 30 predajných pobočiek na všetkých kontinentoch. O pôsobení tejto spoločnosti na Slovensku sme sa porozprávali s Martinom Fenčákom, výkonným riaditeľom Peikko Slovakia, s. r. o.

 

Na Slovensku je druhý najväčší výrobný závod skupinyPeikko, ale až 90 % vašej produkcie v Kráľovej nad Váhom smeruje do zahraničia. Prečo?

V roku 2006 vznikol výrobný závod v Kráľovej nad Váhom (okr. Šaľa) a postupne sa vypracoval na druhý najväčší v rámci skupiny. Technickú podporu a výrobu poskytuje slovenská pobočka celej strednej a južnej Európe.Tam aj smeruje približne 90 % produkcie z asi 20-tisíc ton spracovanej ocele ročne. Na Slovensku zostáva tak málo našich produktov, že sme sa nutne museli začať pýtať prečo. Ak sú naše systémy dobré pre Nemcov alebo Rakúšanov, prečo ich nepoužívame aj u nás?

Dôvody vidíme v konzervatívnom prístupe nášho stavebníctva, v ktorom dominujú tradičné postupy. Odvetvie celé roky žije na technologický dlh. Spomedzi všetkých priemyselných sektorov práve stavebníctvo najpomalšie a najmenej efektívne aplikuje nové poznatky, postupy, materiály a technológie. S týmto musíme zabojovať a toto chceme zmeniť. Sme otvorení každej spolupráci so stavebnými firmami, s investormi, architektmi či so statikmi, ktorí vnímajú výstavbu budov rovnako ako my, teda ako efektívny, rýchly, jednoduchý a „zelený“ proces.

Ktoré vaše produkty sa na Slovensku predávajú dobre a ktoré, naopak, majú potenciál na ďalší rast?

Dobre sa predávajú riešenia, ktoré vyrábame práve pre tie tradičné, monolitické konštrukcie. Napríklad výstuž proti pretlačeniu PSB® alebo MODIX®, závitové spojky výstuže. Na slovenskom trhu by sme však radi presadili vyšší podiel modularity, ktorý by umožnil investorom stavať budovy rýchlejšie, s menším počtom ľudí či s menšou uhlíkovou stopou. Ak dokážeme využívať viac štandardizovaných, modulárnych riešení, ušetríme aj pri projektovaní – napríklad je celkom iné navrhnúť, nakresliť, odebniť a vyliať na stavbe stropnú konštrukciu alebo ju priviezť prefabrikovanú a len žeriavom osadiť na svoje miesto. Chceme preniesť čo najviac procesov zo stavby do kontrolovaných podmienok vo fabrike, kde je efektivita vďaka automatizácii a BIM modelom neporovnateľne vyššia ako na stavenisku.

Kto hľadá rýchly, bezpečný a efektívny spôsob, ako stavať budovy, ten by sa mal určite zaujímať o náš „hero“ produkt DELTABEAM®Frame. Je to riešenie celkového nosného rámu budov s kompozitnými stĺpmi a spriahnutými oceľovými nosníkmi pre tenké stropné konštrukcie. S týmto systémom vznikli vo svete už stovky projektov od nemocníc, obchodných centier, priemyselných hál a parkovacích domov až po architektonicky nesmierne kreatívne rezidenčné budovy, hotely, kongresové centrá, nájomné bytovky a podobne. V tomto vidíme obrovský potenciál, najmä ak chce vláda stavať tisíce nových nájomných bytov. My sme na to pripravení, potrebujeme však pribrať „do partie“ súkromných aj verejných investorov, statikov, architektov, stavbárov.

Modulárna výstavba z prefabrikátov má na Slovensku dlhú, hoci prerušenú tradíciu v podobe panelákov zo 70. a 80. rokov minulého storočia. Kam sa medzičasom posunuli vo Fínsku, kde tento spôsob výstavby nezavrhli, ale naďalej rozvíjali s použitím moderných technológií a materiálov?

Prefabrikácia v 90. rokoch u nás takmer zastala a dnes ju prevažne vidieť len v infraštruktúre a priemyselných stavbách. V rezidenčných či nerezidenčných budovách sa využíva pomerne zriedka, aj keď určite nájdeme veľmi dobré príklady, kde prináša jednoznačné benefity. Ak chceme byť efektívni a rýchlejší, potrebujeme zmeniť paradigmu a procesy optimalizovať a automatizovať. Presne to robia Škandinávci, no napríklad už aj pobaltské štáty: štandardizácia, modulárny koncept, 3D návrh bez zbytočných papierov, vysoko efektívna výroba a rýchla montáž na stavbe s minimom mokrých procesov. Dôvodmi na to sú aj klimatické podmienky, čiže kratšie časové okno, počas ktorého je možné na stavbe odlievať betón. Vzhľadom na drahšiu pracovnú silu je však cieľom aj nižší počet pracovníkov na stavbe. Našu konštrukciu dokáže postaviť doslova dvojica montérov a jeden žeriav.

U nás možno ešte stále prevláda negatívny pohľad na modulárnu výstavbu, keďže každý si hneď vybaví socialistické paneláky, ktoré trpeli neduhmi najmä v spojoch jednotlivých prefabrikovaných elementov. Toto sa podarilo Škandinávcom zvládnuť a dotiahnuť na vyššiu úroveň. Spoje sa skrutkujú a nosné steny nahradili nosnou rámovou konštrukciou, ktorá umožňuje vytvárať teoreticky ľubovoľnú dispozíciu. A argument, že modulárne budovy zvonku vyzerajú ako škatule? To už v žiadnom prípade neplatí, pretože systém, naopak, ponúka architektom celkom nové možnosti, náročnejšie tvary budov či fasád. Ľudia sa teda nemusia obávať žiadnej uniformity, ktorú evokujú naše sídliská. Toto všetko vieme s naším konceptom vyriešiť a sme pripravení predstaviť jeho výhody každému.

Aké hlavné výhody má systém DELTABEAM®Frame oproti klasickej výstavbe?

Je to jednoduchý systém, ktorý pozostáva z kompozitných stĺpov, nosníkov DELTABEAM® a ďalších pridružených konštrukčných prvkov. Všetky sú oceľové: stĺpy sú duté, hrubostenné profily s kruhovým, štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom, s protipožiarnou výstužou z betonárskej ocele vnútri. Nosníky DELTABEAM® sú zvárané oceľové prievlaky s prierezom v tvare písmena delta, takisto podľa požiadaviek vystužené protipožiarnou výstužou. V tomto stave sa dopravia na stavbu a zmontujú, až potom sa vypĺňajú betónom. Obrovskou výhodou oproti klasickej monolitickej konštrukcii je rýchlosť výstavby. Nosný skelet budovy vyrastie rádovo rýchlejšie než monolit – priemerne je úspora viac ako týždeň na jednom podlaží. Pri použití vhodnej konštrukcie stropnej dosky – napríklad predpätého dutinkového panela alebo CLT dosiek, často používaných v Rakúsku a vo Švajčiarsku – nie je potrebné ju podopierať. Ďalšie práce pod zakrytým podlažím tak môžu prebiehať takmer okamžite bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť.

Toto riešenie prináša investorom možnosť rýchlejšieho dokončenia stavby a skoršieho predaja či prenájmu priestorov. Vďaka nižšej konštrukčnej výške zároveň úsporu na vertikálnych prvkoch (opláštenie, schodiská, výťahové šachty, inžinierske siete) a nižšie prevádzkové náklady počas celého životného cyklu budovy. Vďaka úspore na hmotnosti konštrukcie môžu byť základy subtílnejšie. Schopnosť vytvárať veľké otvorené priestory s bezprievlakovými stropmi zas investorovi z dlhodobého hľadiska prináša možnosť v budúcnosti jednoducho prispôsobiť budovu požiadavkám trhu. Čo je dnes administratívna budova, to sa môže o dvadsať rokov pomerne jednoducho prestavať na malé nájomné byty alebo na veľké apartmány. Životný cyklus budovy sa tak môže predĺžiť o desiatky rokov.

Stavebníctvo sa významnou mierou podieľa na spotrebe prírodných materiálov, energie a ľudských zdrojov. Sú vaše riešenia v tomto smere výhodné z pohľadu udržateľnosti?

Ak sa na to pozrieme optikou spomínaných výhod, vzhľadom na nižšiu konštrukčnú výšku a menší objem spotrebujú takto postavené budovy menej energie na vykurovanie a chladenie. Z toho istého dôvodu sa na budovu, oproti tradičným technológiám, použije menej materiálu. Ako som už spomínal, jednotlivé prvky sa na stavbu dopravia ešte nevyplnené betónom, vďaka čomu sme schopní prepraviť na jednom aute aj 20 nosníkov. To je neporovnateľne viac ako štyri či päť železobetónových stĺpov alebo prievlakov podobných rozmerov. Tento rok sme v Škandinávii uviedli na trh DELTABEAM® Green, pri ktorého výrobe sa využívajú materiály s pomerom recyklátov viac ako 90 % a energia z obnoviteľných zdrojov. EPD deklaruje až 50 % redukciu emisií CO2.

Často počúvame, že Slovensko je len montážnou dielňou Európy. Platí to aj v prípade spoločnosti Peikko? Robí sa u vás nejaký vývoj a výskum?

Začiatkom októbra organizuje agentúra Connecting Finland webinár „Prečo investovať v regióne strednej a východnej Európy“, zameraný na potenciálnych fínskych investorov. Mali sme tam priblížiť dôvody, pre ktoré sa Peikko rozhodlo investovať práve na Slovensku, a svoje skúsenosti. Vysvetlili sme, že naša krajina ponúka výhodnú logistickú polohu na zásobovanie strednej a východnej Európy, politickú stabilitu a výhody členstva v eurozóne a Schengene. Okrem toho však aj vzdelanú, spoľahlivú a dostupnú pracovnú silu, vďaka ktorej rozšírilo Peikko svoje výrobné aktivity na Slovensku o R & D tím a finančné centrum zdieľaných služieb. Piati žilinskí výskumníci pracujú na rôznych medzinárodných projektoch a takmer 20 zamestnancov v Trnave spravuje účtovníctvo pre všetky európske pobočky spoločnosti Peikko. Okrem toho je viacero slovenských kolegov v riadiacich korporátnych štruktúrach a napríklad výrobný závod v Spojených arabských emirátoch vedie už piaty rok takisto Slovák.


Fotografie (vizualizácia)
archív spoločnosti Peikko Slovakia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020