späť na obsah časopisu

V našej spoločnosti dnes rezonuje myšlienka stavať sociálne nájomné bývanie. Predstavme si teda zaujímavý projekt, ktorý bol postavený v roku 2012 a v roku 2014 ocenený prvou cenou v celosvetovej súťaži Passive House Architecture Award v kategórii obytných budov. [1]

Zadávatelia projektu mestských domov v Belfielde vo Filadelfii, filadelfský úradom pre bývanie a komunitný rozvoj spolu s neziskovou miestnou organizáciou Raise of Hope, nestanovili nijaké požiadavky na udržateľnosť – iba pevný rozpočet a harmonogram. Architekti z ateliéru Onion Flats však videli jedinečnú príležitosť nielen dodržať zadanie a rozpočet na výstavbu, ale prísť s energeticky efektívnym riešením, ktoré bude finančne nenáročné na prevádzku. Budúcimi podnájomníkmi budú totiž mnohopočetné nízkopríjmové rodiny, ktorým organizácia Raise of Hope pomáha dostať sa z ulice a začleniť sa do komunity. Preto sa architekti rozhodli navrhnúť a zrealizovať prvý pasívny dom vo Filadelfii.

Modulárna výstavba

Projekt sa skladá z troch trojpodlažných radových mestských domov s bezbariérovým prístupom, s predzáhradkou na jednej strane a parkovacím státím pri zadnom vstupe. Toto jednoduché a efektívne usporiadané riešenie je pre Filadelfiu typické, a keďže bolo žiaduce začleniť objekt do susedstva čo najlepšie, architekti zvolili tento tradičný koncept.[2] Každá bytová jednotka je na prízemí bezbariérová, obsahuje obývaciu miestnosť spojenú s kuchyňou, spálňu a kúpeľňu. Na poschodiach sú ďalšie tri spálne, dve kúpeľne, pracovňa, technická miestnosť a práčovňa.[3]

Rozpočet projektu dodržali architekti vďaka viacerým strategickým rozhodnutiam: zjednodušili obvodový plášť budovy, vynechali suterén, rozdelili budovu na moduly, ktoré sa vyrobili v dielni a zmontovali a dokončili na mieste stavby, a v interiéri zvolili cenovo dostupný modulárny nábytok z IKEA.

Pre rodiny v núdzi sa tak podarilo vytvoriť moderné, komfortné a bezpečné prostredie na bývanie pri dodržaní limitovaného rozpočtu na výstavbu a s nízkymi nákladmi na prevádzku.

Niekoľko technických údajov [6]: typ konštrukcie – modulárna drevostavba; hodnota U obvodovej steny = 0,169 W/(m2K), základovej dosky = 0,097 W/(m2K), plochej strechy = 0,109 W/(m2K), okná s trojitým zasklením; kúrenie a príprava teplej vody – tepelné čerpadlo; vetranie s rekuperáciou; fotovoltické panely na celej ploche strechy, potreba tepla na vykurovanie je 14 kWh/(m2a); potreba primárnej energie 113 kWh/(m2a) na vykurovanie, teplú vodu, pomocnú energiu a elektrinu pre domácnosť (vypočítané podľa PHPP).

Inšpirácia pre celú Ameriku

Vďaka pilotnému projektu a celej iniciatíve, ktorá vznikla v Pensylvánii, v súčasnosti mnoho amerických štátov ponúka daňové úľavy a stimuly na podporu výstavby budov, ktoré spĺňajú štandard pasívneho domu, vyvinutý nemeckým inštitútom Passivhaus Institut v Darmstadte a adaptovaný na americký trh Inštitútom pasívneho domu v USA. Prostredníctvom bodového systému s názvom Kvalifikovaný alokačný plán (QAP) stanovuje každá štátna agentúra pre financovanie bývania vlastné kritériá a priority – ako je umiestnenie projektu, demografické údaje cieľových obyvateľov, typy sponzorov projektu – na rozhodovanie o tom, kto dostane daňové úľavy.

 

Článok dočítate v aktuálnom čísle časopisu Eurostav


Autor
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG