Najdôležitejšími motivačnými aspektmi sú pre stavebníkov úspory nákladov za energie. Podceňovanou súčasťou procesu obnovy sú odporúčania projektantov a stavebných firiem a rovnako argumenty v prospech kvalitnejšieho vnútorného prostredia. Motivačné aspekty vlastníkov budov a iné odporúčania opisuje štúdia1 Európskej komisie (EK) a slovenský prieskum medzi vlastníkmi rodinných domov.

 

Prvým krokom na ceste k energeticky ambicióznejším rekonštrukciám je, pochopiteľne, všeobecné rozhodnutie a záujem vlastníka o obnovu svojej budovy. Podľa štúdie EK sa najbežnejším spúšťacím mechanizmom pre všetky typy stavebníkov ukázala nevyhnutná údržba či nevyhnutná výmena poškodenej časti technického systému, dostupnosť rozpočtu na vykonanie obnovy alebo vôľa čeliť nedostatkom, ktoré môžu viesť k zdravotným problémom (plesnivé steny, tepelná nepohoda atď.). Z toho vyplýva, že informácie o možných opatreniach by mali byť úzko spojené s údržbou a inšpekciami, pretože slúžia ako účinný faktor pri rozhodovaní o obnove. Údržba a inšpekcie sú predmetom podnikania hlavne dodávateľov, preto by sa práve oni mali častejšie stavať do pozície„veľvyslancov“ na podporu renovácie objektu.

Je dôležité poznamenať, že majiteľov budov presviedčajú nielen „tvrdé“ faktory, ako sú technické potreby, ale aj „mäkké“ emočné faktory, a to najmä zdravie. Zdravotné hľadisko ako dôvod na kvalitnejšiu a komplexnejšiu obnovu, sa javí ako argument, ktorý má tendenciu byť podceňovaný zo strany architektov a dodávateľov, no štúdia EK opisuje, že by sa mal častejšie využívať pri ich komunikácii s klientmi.

Padlo rozhodnutie o obnove. Ako motivovať na záujem o energeticky ambicióznejšie opatrenia?

Výsledky štúdie ukazujú, že rôzne nástroje, ako sú energetické certifikáty budov, informácie o účtoch za energiu a energetických štítkoch spotrebičov, majú počas „renovačnej cesty“ rôzny význam. Zatiaľ čo väčšina týchto nástrojov má pri uvažovaní o obnove obmedzenú funkciu, ich vplyv je oveľa väčší v čase, keď sa už prijme rozhodnutie o obnove. Potom pomáhajú zdôvodniť rozhodnutie, vybrať alebo odporučiť správne riešenia z bludiska možností alebo zvýšiť úroveň ambícií. Informáciám o finančných úsporách za energiu ako hybnej sile pri zvažovaní energeticky efektívnejších opatrení pripisujú veľmi vysoký význam všetky skupiny stavebníkov. Takéto informácie pomáhajú aj architektom a dodávateľom pri argumentácii v prospech energeticky efektívnejšej obnovy. To vedie k záveru, že mnohí vlastníci budov, ktorí renovujú svoje budovy, sa začínajú viac zaoberať svojimi účtami za energiu a dosahom, ktorý by energetická obnova mohla mať, až keď už prijali nešpecifikované rozhodnutie o obnove. Informácie z médií, zo sociálneho kruhu a od finančných inštitúcií povzbudzujú mladších stavebníkov. Staršie skupiny považujú odporúčania dodávateľov (stavebných firiem, remeselníkov, inštalatérov) za silnejšiu motiváciu. Ako veľmi užitočný argument sa ukazuje aj záruka zníženia spotreby/nákladov od dodávateľov, ratingy a certifikáty.

Pre Slovákov je najčastejším rozhodujúcim faktorom na obnovu ich rodinného domu zlé vnútorné prostredie

Platforma Budovy pre budúcnosť sa v rámci veľkého prieskumu realizovaného začiatkom roka 2020 pýtala vlastníkov rodinných domov na motiváciu a dôvody, prečo sa rozhodli pustiť do obnovy svojho domu. Z prieskumu vyplynulo, že za najdôležitejší faktor pri uvažovaní o obnove považujú respondenti zvýšenie komfortu bývania a kvalitnejšie vnútorné prostredie. Teda nielen štúdia EK, ale aj prieskum dokazuje, že ľuďom naozaj záleží na zdravom vnútornom prostredí. Druhým najčastejším argumentom je zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti a úspora výdavkov na energie. Čoraz častejším dôvodom, prečo ľudia začnú uvažovať o obnove, sa stáva aj adaptácia domu na letné horúčavy.

Kľúčovou informáciou je však to, čo vlastníkov nakoniec presvedčilo, aby sa do obnovy naozaj pustili.

 

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu EUROSTAV

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG