Koniec roka býva obdobím, keď zvyčajne bilancujeme, čo rok dal, ale aj čo vzal, a dúfame, že ten ďalší bude lepší. V tomto roku zasiahla do nášho života neočakávaná a nepoznaná pandemická situácia, ktorá ešte stále trvá a predstavuje zaťažkávaciu skúšku pre celú spoločnosť. Náročné obdobie prinútilo firmy podniknúť viaceré kroky, aby ho zvládli. Mnohé pristúpili k novým riešeniam. 

 

Otázka pre respondentov:

Ako prebehol rok 2020 vo vašej firme? Na čo ste hrdí?

 

Ing. arch. Roman Talaš

Spolumajiteľ SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o.

Ešte stále prežívame veľmi atypický rok, ktorý dal do pohybu veľa vecí. Z našej perspektívy sa zobudili hlavne bytové projekty, ktoré dlhšiu dobu stáli. Existujúce projekty a stavby prešli reinkarnáciou hľadania svojho priestoru v ekonomickej realite a teší nás, že v celkovom súčte pozitívne z pohľadu získania nových zakázok. Situácia dala do pohybu aj kľúčové aktivity autorít, čím je jednoznačne nový stavebný zákon a celkové nastavenie Európskej únie smerom k lepšiemu nastaveniu odolnosti voči podobným situáciám a preferencia environmentálneho prístupu.

 

Ing. Tomáš Marek, PhD.

konateľ spoločnosti ANTES GM, spol. s r. o.

V marci tohto roka sa takmer každému človeku na Slovensku náhle zmenil život. Aj my v našej spoločnosti sme si museli veľmi rýchlo položiť otázku, ako pokračovať. Veľa firiem sa zľaklo, a hoci ich štát nezatvoril, samy sa prepli do „standby“ módu. S odstupom času môžem hrdo konštatovať, že sme boli schopní okamžite zaviesť dôležité protiepidemiologické pracovné opatrenia a smernice, čo znamenalo nielen zachovanie plnohodnotnej kontinuity našej práce, ale i zdravia všetkých našich zamestnancov. Tento fakt bol pre našich zákazníkov veľmi dôležitý, keďže okrem dodávateľskej činnosti v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov zabezpečujeme pre svojich zákazníkov dôležitú servisnú a pohotovostnú činnosť elektrickej požiarnej signalizácie a iných bezpečnostných systémov. S dôrazom na trvalé zavádzanie inovácií a v duchu nášho hesla „vždy o krok vpred“ sa tešíme na rok 2021.

 

Ing. Róbert Ruňanin

riaditeľ divízie obchodných činností, ENGIE Services, a. s.

V januári 2020, keď sme si vzájomne priali úspešný nový rok, nikto netušil, že situácia vo svete sa počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov dramaticky zmení. Koronakríza preverila naše krízové plány a schopnosť rýchlo reagovať a prispôsobovať sa meniacim okolnostiam doslova zo dňa na deň. Podobne ako iné firmy na Slovensku aj ENGIE naštartovala digitalizáciu a doslova zapla všetky dostupné online nástroje a aplikácie, ktoré dnes využívajú kolegovia v rámci home officeu či v prevádzkach a projektoch.

Na začiatku pandémie sme zriadili krízový štáb, ktorý počas celého roka koordinuje, komunikuje a zabezpečuje interné protiepidemiologické opatrenia v rámci všetkých spoločností skupiny. Naším hlavným cieľom bolo a stále je chrániť zdravie zamestnancov a zabezpečiť plynulý chod všetkých prevádzok. Skupina ENGIE je jedným z najväčších výrobcov tepla na Slovensku, preto bolo pre nás kľúčové, aby sme ako prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry plynule zabezpečovali stabilnú dodávku energie pre obyvateľov.

Som hrdý, že vďaka neúnavnej práci kolegov z krízového štábu a zodpovednému prístupu zamestnancov sa nám podarilo zabezpečiť kontinuitu všetkých svojich činností a aktivít naprieč Slovenskom. Teší ma, že aj v tomto náročnom období môžeme bez obmedzení poskytovať zákazníkom všetky služby zo svojho komplexného portfólia.

 

Peter Barbuš

obchodný riaditeľ spoločnosti Mediterran Slovakia, s. r. o.

Tento rok bol pre nás, ako aj pre ostatných veľmi zaujímavý. Pandemická situácia si vyžiadala aj od nás väčšiu obozretnosť a dodržiavanie občas aj prísnejších opatrení. Snažili sme sa chrániť svojich zamestnancov aj partnerov, čo sa nám podarilo. Dodávky surovín boli zabezpečené, preto mohla fungovať aj naša výroba, a tak sme vedeli uspokojiť požiadavky zákazníkov a dodávky produktov Terran prebiehali hladko. Čo sa týka noviniek v našej spoločnosti, podarilo sa nám uviesť na trh nový typ škridiel aj novú povrchovú úpravu. Nesmierne hrdí sme však na to, že tento rok oslávila naša spoločnosť 20 rokov fungovania na slovenskom trhu a 100 rokov od svojho založenia. Za tento úspech môžeme ďakovať tradíciám, svojim skúsenostiam, ale hlavne partnerom a klientom, ktorí sú hrdými majiteľmi strešnej krytiny z nášho portfólia. V budúcnosti sa chystáme upriamiť pozornosť potenciálnych klientov na šetrenie životného prostredia a ponúknuť im svoje solárne riešenie strešnej krytiny.     

 

Zdenko Francisty

predseda predstavenstva BigMat Slovakia

Vnímanie končiaceho sa roku 2020 v sieti stavebnín BigMat Slovakia je o to zložitejšie, že napriek jednotným procesom v aliancii ide v rámci Slovenska o spolok šestnástich nezávislých stavebnín, kde je veľmi dôležitá komunikácia, ako aj prijímanie a rešpektovanie spoločných rozhodnutí.

Pandémia a súvisiace opatrenia nás, samozrejme, zastihli nepripravených, no napriek neistej a komplikovanej situácii sme sa spoločne rozhodli realizovať všetky ambície a plány v plnom a pôvodnom rozsahu. Nepristúpili sme k znižovaniu stavu zamestnancov, zastaveniu ani obmedzeniu rozbehnutých projektov. Pokračovali sme vo vytýčených zámeroch, pretože naším cieľom bolo a je poskytovať zákazníkom a partnerom služby a servis na rovnakej úrovni, na ktorú sú dlhodobo zvyknutí. Samozrejme, všetko sme museli realizovať za rešpektovania a dodržiavania platných hygienických opatrení, postupne sme si však zvykli na nové okolnosti, pravidlá riešenia, vďaka čomu dnes môžeme hodnotiť končiaci sa rok 2020 ako pomerne úspešný. Neviem, či práve hrdosť je správne slovo na vyjadrenie pocitu z dosiahnutého výsledku, určite však môžeme vyjadriť určitú spokojnosť. Nové skúsenosti nám dávajú dôvod viac si veriť aj v ambíciách a plánoch v ďalšom období.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG