BIM predstavuje základný kameň úspechu digitalizácie v stavebníctve. Prezentuje globálny jazyk, respektíve univerzálny formát na vzájomné zdieľanie dát a na spoluprácu. Je jedným z hlavných nástrojov na dosiahnutie zefektívnenia celého odvetvia a zároveň vyššiu konkurencieschopnosť našich firiem na medzinárodnom trhu.

Otázka pre respondentov:

Implementovali ste už BIM vo vašej spoločnosti a ako? Alebo máte plán na jeho implementáciu?

 

Ing. Peter Balco

CAD EXPERT s.r.o.

S implementáciou informačného modelu máme ako popredný dodávateľ BIM technológií dlhoročné skúsenosti. Naša spoločnosť je dlhoročným dodávateľom projekčného BIM softvéru ArchiCAD na Slovensku. Okrem predaja sú významnou súčasťou našej činnosti produktové školenia viazané na prípravu BIM projektov a príprava BIM manažérov. Učíme projektantov profesií, ako majú spolupracovať, aby dosiahli kvalitný výsledok v podobe komplexného BIM modelu s väzbou na časové a finančné plánovanie výstavby. V neposlednom rade je správa budov, ktorá by mala byť najvýznamnejším používateľom BIM technológie, kde sa podieľame na výučbe správcov budov. Celý tento proces zabezpečujú certifikovaní odborníci z oblasti BIM projektovania.

 

Erik Štefanovič,

konateľ DELTA Slovensko

Áno implementovali sme BIM do celej skupiny DELTA. S BIM sa stretávame na projektoch už od roku 2015. Prechod bol postupný a naše skúsenosti nám ukazujú, že zaškolenie nestačí.  Preto sme zaviedli tzv. „BIM akadémiu“, kde kolegovia každý piatok diskutujú o aktuálnom vývoji v BIM a hľadajú riešenia pre klienta, zároveň tak zdieľajú a prehlbujú si svoje znalosti. BIM sa uplatňuje v spoločnosti DELTA na všetkých 8 pobočkách vo všetkých štyroch krajinách kde pôsobíme. Iba podotknem, že vekový rozdiel medzi všetkými zamestnancami vo veku 18–58 let nebol podceňovaný a dôkladne sme premysleli kroky na prijatie takejto významnej zmeny. Bolo dôležité dodržať motto „keep it short and simple.“ Zmenu softwaru pri spracovávaní projektu sme však urobili už niekoľko rokov pred tým, ako sme BIM začali používať. Autodeskovú platformu REVIT používame asi od roku 2010. Čelili sme dvojakej zmene myslenia, keď sme z 2D softwaru prestúpili na 3D software a následne po odstránení prvotných obáv sme začali so zmenou spôsobu projektovania na štandard BIM. Prvé pilotné projekty sme využívali ako priebežný proces učenia. Zvlášť dôležité bolo rozhodnutie managementu realizovať všetky projekty v 3D a ďalej zvyšovať pridanú hodnotu formou projekcie BIM modelovania. Ďalším logickým nadväzujúcim krokom bolo poskytnutie vizuálnej podpory projektu pre klienta (vizualizácie, AR, VR). DELTA momentálne pracuje už v štandarde BIM 5D (okrem 3D informácii sú v BIM projekte zahrnuté i náklady a termíny).

Tip od nás je zabezpečiť čo najkratší "2-track", aby sa čo najviac zamedzilo používať starý a nový software súčasne.

 

Ing. Peter Bažík, PhD.

Vedúci centrálneho BIM 5D® oddelenia

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r .o. 

Áno, metódu BIM máme implementovanú v našej spoločnosti. Implementácia prebiehala postupne, po malých premyslených krokoch a za podpory a úzkej spolupráce s koncernovým BIM oddelením. Nakoľko BIM poskytuje nedoceniteľné komplexné informácie, bola i jeho implementácia komplexná a vyžadovala zapojenie naprieč firmou. BIM i do budúcna zostáva jednou z našich priorít.

 

Ing. Marián Jurči

Portik spol s.r.o.

Naša spoločnosť sa začala zaujímať o projektovanie v BIM už pred viacerými rokmi. V začiatkoch si mnohý z nás plní očakávaní prešli rôznymi kurzami a školeniami, po ktorých sme ale zistili, že  v praxi je to oveľa zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdalo. Prvé problémy sa týkali samotných programov, ktoré v tej dobe mali ešte výrazne „muchy“. Zistili sme, že  v tomto prípade pravidlo 80/20 platí dvojnásobne, keďže sme 80% modelu dokázali spraviť za 20 %-tný podiel času a ostávajúcich 20 % práce „dolaďovanie“ sa natiahlo  na zvyšných 80 % času, z čoho sme boli trochu sklamaný, ale naďalej odhodlaný pokračovať v BIM. Keďže našou snahou je projektovať v BIM a nie len vypracovať 3D model stavebnej časti, potrebovali sme do procesu zapojiť všetky ostatné profesie, ako napríklad elektro, zdravotechniku, požiar atď., čím sme narazili  na druhý kameň úrazu, pretože pre našich skúsených profesistov to už bol väčší problém prejsť na projektovanie v BIM. Nájsť skúsených profesistov, ktorý pracujú v BIM a popri tom udržať takú cenu, aby klienta hneď na začiatku neodradila od informačného modelu stavby, zatiaľ nie je jednoduché. Momentálne projektujeme podstatne viac v klasickej 2D projekcii, avšak v súčasnosti BIM napreduje a je otázka času, kedy budú BIM brať investori ako samozrejmosť, ktorá im mimo iného šetrí aj peniaze.

 

Adam Pupiš

Vedúci projektového tímu

HOCHTIEF SK s. r.o.

Naša spoločnosť HOCHTIEF SK s r. o. má v príprave na BIM do istej miery výhodu oproti konkurencií, pretože v skupine máme dcérsku organizáciu HOCHTIEF ViCon, ktorá sa implementáciou digitalizácie a procesov BIM u stavebných zákazok zaoberá už skoro dve desaťročia po celom svete, nie len v Európe.

Na zavedenie a implementovanie procesu BIM sa postupnými krokmi pripravuje aj naša spoločnosť, aby sme mohli čím skôr využívať výhody systému na stavbách, plánovať priebeh výstavby a spotreby materiálov. Vďaka systému by mala byť finančná, časová a kapacitná úspora. Aby proces BIM skutočne fungoval, je základným predpokladom digitalizácia procesov naprieč celým stavebným odvetvím, ale aj perfektná znalosť procesu investorom. Táto skutočnosť v našom slovenskom prostredí bohužiaľ ešte nefunguje ako by sme si predstavovali.

Proces BIM používame na niektorých našich stavbách hlavne v Českej republike. Napríklad na projekte výstavby novej centrály ČSOB sme testovali aplikáciu FieldView, ktorá bola prepojená so siedmymi tabletmi. Na stavbe sme do nich zaznamenávali informácie pre príjemky prác. Všetky tieto informácie putovali do spoločnej databázy, kde sa dáta spracovávali a využívali pre ďalšie úkony. Procesom sme mali za cieľ hlavne zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými profesiami, čo je na každej stavby vždy problematické.

Tento projekt bol pre nás významný práve aj tým, že investor bol nápomocný v celom procese BIM od začiatku výstavby až po jej koniec. Sme radi, že spoločne môžeme ísť cestou moderných inovácií.

 

Ing. Adam Pribela,

analytik stavebného softvéru CENKROS 4 a webovej platformy KROSbuild.sk

BIM problematike sa v KROSE aktívne venujeme už niekoľko rokov. Sme softvérová firma a naším poslaním je prinášať ľuďom softvér pre jednoduchší život. Práve preto vznikla webová stavebná platforma KROSbuild. Jej súčasťou je aj prehliadač BIM modelov a jediný skutočný nástroj na ocenenie BIM modelov na Slovensku pomocou databázy CENEKON. Toto riešenie uľahčuje projektantovi zadávanie parametrov do BIM modelu s nadväznosťou na jeho ocenenie. Vďaka tomu získa projektant veľmi rýchlo odpoveď na otázku, ktorá zaujíma investorov najviac – cena budúcej stavby. KROSbuild ide ďalej. Prináša inteligentné cloudové úložisko, ktoré si vie užívateľ riadiť podľa svojej potreby. Dokumenty viac nemusí posielať, môže ich rovno zdieľať a vybrať komu a v akom rozsahu budú dostupné. Účastníci stavebného procesu, tak majú dáta k dispozícií kedykoľvek a kdekoľvek počas celého životného cyklu stavby. Uvedomujeme si, že implementácia BIM je náročný proces. Naše poslanie však plníme už viac ako 20 rokov. KROSbuild je tu práve preto, aby firmám zjednodušil prechod na BIM a pomohol ľahko zvládnuť nové výzvy a zmeny.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020