Spoločnosť PERI je svetovým lídrom v systémovom debnení a lešení a má ambíciu stať sa inovatívnym lídrom aj v oblasti digitalizácie stavebníctva. O tom, akú iniciatívu vyvíja v tomto smere a aké inovácie, technológie a aplikácie prináša na stavebný trh, sme sa porozprávali s Radoslavom Kopkom, konateľom spoločnosti PERI, spol. s r. o.

Foto: archív spoločnosti PERI

 

Rodinná spoločnosť PERI oslávila minulý rok polstoročnicu. Akým vývojom prešla od svojho vzniku?

Spoločnosť PERI založil v roku 1969 pán Artur Schwörer spolu so svojou manželkou Christl s víziou vybudovať firmu, ktorá svojimi produktmi a službami urobí stavebné práce ľahšími, rýchlejšími a bezpečnejšími a zároveň zracionalizuje prácu s betónovými konštrukciami. Na tejto vízii sa nezmenilo nič a firma je už 50 rokov rodinnou firmou. Štafetu prebrala druhá generácia na čele s Alexandrom Schwörerom, najstarším synom. Okrem toho sa zmenilo všetko a spoločnosť PERI sa stala z lokálnej firmy svetovým lídrom v systémovom debnení a lešení. Z prvej výrobnej haly s rozlohou 6 000 m2 vybudovanej v mestečku Weissenhorn blízko mesta Ulm v Nemecku sme expandovali do celého sveta a v súčasnosti pôsobíme vo viac ako 70 krajinách so 160 logistickými centrami, kde pracuje viac ako 10 000 zamestnancov.

V roku 2017 založila spoločnosť PERI Oddelenie pre digitálnu transformáciu a Kompetenčné centrum BIM. Akú úlohu vo svete PERI zohráva digitalizácia?

Veľmi dôležitú. Digitalizácia je jeden zo základných strategických pilierov našej spoločnosti. Celý svet sa digitalizuje a ani stavebný priemysel nie je výnimka. Aj keď v stavebníctve vidíme zaujímavé protiklady, respektíve porovnania. Keď sa pozrieme na stavbu ako takú alebo konkrétne na proces stavby betónovej konštrukcie (monolitu), vidíme, že čo sa týka samotnej betonáže, procesy a metódy sa nijako zásadne nezmenili. Stále je potrebné namiešať správny betón, nastaviť a zviazať výstuž, zmontovať debnenie, zhutňovať počas betónovania a čakať na dostatočnú pevnosť betónu. Keď sa však pozrieme na projekčné práce, vidíme, že od klasického „pauzáka“ sme prešli na najmodernejšie technológie a softvéry s 3D modelovaním.

Ale späť k digitalizácii v PERI. Naša spoločnosť si uvedomuje a sleduje súčasné trendy v digitalizácii, a to nielen v stavebníctve, ale aj v iných odvetviach. To však v súčasnosti nestačí. Preto má spoločnosť PERI ambíciu stať sa inovatívnym lídrom aj v tejto oblasti.

 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020