späť na obsah časopisu

IFC (Industry Foundation Classes) je formát dát určený na výmenu informácií o stavbe, ktoré sú obsiahnuté v jej BIM 3D modeli.


Viac sa dočítate v aktuálnom čísle


Autor
Ing. arch. Veronika Krausková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020