späť na obsah časopisu

Digitalizácia stavebníctva prináša nové možnosti, ako efektívne pracovať s informáciami o stavbe počas celého jej životného cyklu. Možno metódu BIM využiť aj pri existujúcich stavbách?

Viac sa dočítate v aktuálnom čísle 


Autor
Ing. Martin Žemlička
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020