späť na obsah časopisu

Čo chýba verejným priestorom v súčasnosti a ako to riešiť? Stanovte si jasnú koncepciu už na začiatku a nešetrite ad hoc – inak to bude vidieť na výsledku.


Celý článok nájdete na stránkach aktuálneho čísla časopsi EUROSTAV


Autor
Miloslav Jurík
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020