späť na obsah časopisu

Nájomný bytový sektor má v Rakúsku už dlhú históriu. Existencia bytových organizácií, ktoré fungujú na základe Zákona o neziskových bytových organizáciách. Ich právom je uľahčenie a prednostný prístup k podporným nástrojom rozvoja bývania, ako aj možnosť využitia daňových výnimiek a úľav.


Celý článok si prečítate v aktuálnom čísle časopisu EUROSTAV


Autor
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020