späť na obsah časopisu

Aj na takom trvanlivom materiáli, ako je betón, sa nepriaznivo prejavuje dlhodobé pôsobenie nestacionárneho environmentálneho zaťaženia, pod ktorým treba rozumieť chemické, biologické a fyzikálne účinky prostredia.

 

Celý článok si prečítate v aktuálnom čísle časpisu EUROSTAV


Autor
doc. Ing. Peter Paulík, PhD., prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020