späť na obsah časopisu

Slovensko výrazne zaostáva v podiele nájomných bytov v našom bytovom fonde oproti ostatným členským štátom EÚ. Na nedostatočne rozvinutý trh s nájomným bývaním neupozorňujú len vládne analýzy a neziskové organizácie ale aj posledná správa o Slovensku spracovaná Európskou komisiou. Nájomné bývanie bolo jednou z dôležitých témou kampane volieb do NRSR 2020. Na potrebe riešiť nedostatok dostupného bývania na Slovensku formou významnej podpory rozvoja nájomného bývania sa dnes zhodujú všetky vládne strany. Podľa vyjadrení lídrov vládnych strán by vláda chcela v priebehu krátkeho obdobia presadiť niekoľko opatrení na podporu nájomného bývania v súkromnom sektore.  Platforma Budovy pre budúcnosť v ankete oslovila odborníkov s viacerými praktickými otázkami ohľadom opatrení v danej oblasti. 

 

Odborníci a stavebné firmy podporujú opatrenia navrhované vládnymi stranami na rozvoj a podporu nájomného bývania. 

Medzi predstaviteľmi koaličných strán prebehla zhoda na piatich z deviatich opatrení na podporu rozvoja nájomného bývania, ktoré mala strana SaS vo svojom volebnom programe. Podľa ankety, ktorú zostavila platforma Budovy pre budúcnosť drvivá väčšina opýtaných odborníkov a predstaviteľov stavebných firiem súhlasí s danými opatreniami. Do ankety sa zapojilo 28 respondetov z radov predstaviteľov firiem podnikajúcich v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti ako aj odborníkov na nájomné bývanie.  

Najväčšiu podporu má opatrenie, ktoré by zvýšilo právnu ochranu majiteľa objektu napríklad vymáhateľnosťou práva v reálnom čase, výrazným skrátením výpovednej lehoty či zjednodušeným vysťahovania neplatiča. Odborníci dopĺňajú, že je potrebná legislatívna zmena, ktorá by zabezpečila  vzájomnú rovnováhu právneho postavenia medzi vlastníkom bytu a samotným nájomcom.

Vysokú podporu má taktiež umožnenie dôchodcovským spoločnostiam aby mohli investovať do investičných trustov nehnuteľností.

Podľa respondetov by podpore nájomného bývania taktiež výrazne pomohla zmena stavebného zákona vďaka ktorej by sa skrátením niektorých činností urýchlila výstavbu nájomných bytov a aj zjednodušila administratíva...

 

Viac v atuálnom čísle Eurostav 6/2020

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG