späť na obsah časopisu

Od marca 2020 máme novú vládu s novými prístupmi a víziami pri riešení akejkoľvek problematiky. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prevzal Andrej Doležal, ktorého sme požiadali o krátky rozhovor, aby nám prezradil zámery a priblížil ciele svojho rezortu na najbližšie štyri roky.

Pán minister, nastúpili ste do funkcie v dosiaľ nepoznanej atmosfére pandémie koronavírusu a v čase, keď už je vďaka nej zrejmý tohtoročný prepad v stavebníctve. Aké opatrenia chystáte na zmiernenie negatívneho vplyvu na tento sektor?

Z môjho pohľadu je kľúčové zabezpečiť, aby stavebná činnosť napriek ťažkej situácii fungovala v maximálnej možnej miere a stavbári toto obdobie ekonomicky prežili. Pracujeme na investičných projektoch, ktoré dajú prácu projektantom, inžinierom aj robotníckym profesiám na stavbách. Musím však priznať, že situácia je vážna a nebudeme mať toľko finančných zdrojov, ako by sme mali bez koronakrízy. Budem robiť všetko pre to, aby sme mohli v rezorte použiť maximum financií z európskych fondov aj zo štátneho rozpočtu na naše investičné projekty.

Výstavba dopravnej infraštruktúry už dlhodobo stagnovala. Na čo sa chcete najviac zamerať v tejto oblasti?

Myslím si a ukazuje sa, že je to skutočne pravda, že za veľmi pomalé procesy v príprave investičných projektov môže chýbajúca prioritizácia. Jednoducho, doteraz sa pripravovali projekty všetkých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Intenzita príprav závisela od eurofondov a politických sľubov a pri zmene vlády sa všetko vždy spomalilo, niečo sa zastavilo a na niečom inom sa pracovalo. Ja takto pokračovať nechcem a nemôžem, preto finalizujeme návrh investičných priorít spolu s Útvarom hodnoty za peniaze...

 

Celý rozhovor si prečítate v aktuálnom čísle časopisu Eurostav 6/2020

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG