späť na obsah časopisu

Stavebníctvo patrí medzi kľúčové odvetvia slovenskej ekonomiky. Takmer 8 % slovenského HDP v minulom roku vytvorilo práve stavebníctvo. Jeho podiel na ekonomike bol spolu s Poľskom najvyšší spomedzi všetkých krajín EÚ. Postupne odznievajúci ekonomický rast na Slovensku sa však v súlade s očakávaniami začal pozvoľna prejavovať aj na číslach v slovenskom stavebníctve. Rovnako ako ekonomika vstúpilo do fázy cyklického spomaľovania a jeho produkcia sa v minulom roku prepadla priemerne o 3,1 %, vytvorená pridaná hodnota len o niečo miernejšie, o 2,1 %.

Napriek odznievajúcemu ekonomickému cyklu výstavba budov v minulom roku zatiaľ vykázala len veľmi ľahký pokles produkcie, o 0,8 %, pričom medziročná zmena produkcie v tejto časti väčšinu roka oscilovala okolo nuly, najmä vďaka stále rastúcej výstavbe bytov. Do hlbšieho mínusu však stavebníctvo opäť potiahla jeho časť zaoberajúca sa výstavbou infraštruktúry, a to aj napriek tomu, že zvyčajne až tak dôsledne nesleduje ekonomický cyklus a vo väčšej miere reaguje skôr na politický cyklus či na cyklus čerpania eurofondov. Ani blížiace sa parlamentné voľby plánované na začiatok tohto roka však tentoraz nedokázali, na rozdiel od minulosti, dostatočne podporiť infraštruktúrnu časť stavebníctva. Dlhodobé problémy vo výstavbe verejnej infraštruktúry prevážili akékoľvek snahy o predvolebné „strihanie pásky“. Produkcia stavebníctva v časti výstavby infraštruktúry sa v roku 2019 prepadla priemerne až o 15,4 %. Jej pokles sa pritom z mesiaca na mesiac prehlboval, najmä od jari, keď sa zastavila výstavba na najdlhšom slovenskom diaľničnom tuneli, a vyvrcholil vyše 30 % medziročným prepadomv predposlednom mesiaci roka. Rast v segmente teda ani zďaleka nenadviazal na úspešný rok 2018, keď ho okrem iného podporili i komunálne voľby. V nasledujúcich rokoch by však výstavba infraštruktúry predsa len mohla začať ťažiť z blížiaceho sa konca ďalšieho rozpočtovacieho obdobia EÚ, a to aj napriek tomu, že pandémia COVID-19 presmerovala časť eurofondov mimo budovania infraštruktúry. Najmä po roku 2021 by sa produkcia v segmente mohla opäť výraznejšie zrýchľovať.

 

Viac v aktuálnom čísle čosopisu Eurostav 6/2020


Autor
Ľubomír Koršňák analytik, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG