späť na obsah časopisu

Je za nami štvrťstoročnica súťaže Stavba roka, ktorej výsledky vyhlásili na slávnostnom galavečere v náhradnom termíne vzhľadom na situáciu vyvolanú pandémiou COVID-19. Uskutočnil sa v štúdiách RTVS a záznam zo slávnostného odovzdávania ocenení vysielala RTVS na stanici Dvojka. Pri tejto príležitosti sme požiadali o krátky rozhovor prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., prezidenta Združenia ABF Slovakia, ktoré každoročne organizuje súťaž Stavba roka.

Štvrťstoročnicu súťaže Stavba roka poznačila nezvyčajná situácia so šírením ochorenia COVID-19, napriek tomu sa podarilo usporiadať galavečer. Aký máte z neho pocit?

Súdiac podľa reakcie kolegov a účastníkov večera, vydaril sa. Veľmi ma to teší, lebo situácia, ktorú nám pripravil koronavírus, bola a stále je naozaj zložitá. Hrozilo, že potenciál vložený do tohto ročníka sa stratí, rozplynie. To by si nezaslúžili ani prihlasovatelia stavieb, ani členovia poroty a najmä nie tí, ktorí sa podieľali na príprave celej súťaže. Na tomto mieste chcem poďakovať celému tímu RTVS, ale najmä pani Gajdošíkovej, intendantke programu Dvojka, za možnosť uskutočniť galavečer v štúdiách RTVS. Dúfam, že sme všetkým a najmä televíznym divákom pripravili nevšedný kultúrny zážitok, umocnený vystúpeniami Janoska Ensemble a Jany Kirschner.  

 Ako pracovala porota počas obmedzení vyvolaných pandémiou?

Porota, našťastie, stihla ukončiť obhliadku stavieb pred krízovou situáciou. V januári a vo februári mala k dispozícii podklady o stavbách v elektronickej podobe a v prvý marcový týždeň prešla všetky stavby zaradené do aktuálneho ročníka. Navštívila takmer všetky kúty Slovenska, ba dokonca pri presune na niektoré stavby v pohraničných regiónoch vstúpila aj na územie Českej republiky a Poľska. Porota pracovala veľmi dôsledne, tradične viedla dlhé diskusie do neskorého večera každý deň počas výjazdu. Veľmi dôkladne zvažovala každý návrh na ocenenie a posudzovala každý detail. Myslím si, že to ocenili aj prihlasovatelia stavieb.

 Čo vás osobne zaujalo na víťaznom diele Zámok Pezinok, ktoré získalo titul Stavba roka 2019?

Komplexnosť obnovy a citlivý zásah do pamiatkového objektu. Aj na túto skutočnosť mali členovia poroty rozdielny názor, nakoniec sa zhodli na tom, že prístup všetkých účastníkov procesu obnovy bol ukážkový, komplexný a harmonický, čo sa prejavilo na výsledku. Snahu investora poskytnúť mestu a regiónu objekt s výrazným spoločenským a kultúrnym potenciálom umocnila kvalitná projekčná činnosť, citlivé zásahy do existujúceho objektu a veľmi kvalitná realizácia. Chvályhodná je aj snaha investora pokračovať v spolupráci s mestom v úprave okolia a parku, aby sa tak vytvoril dôstojný rámec pre kultúrne a spoločenské podujatia už teraz pravidelne organizované na zámku.  

 Ktorá stavba urobila na vás najväčší dojem? A prečo?

Každá zo stavieb má svoje čaro a človeka osloví , či už majstrovstvom projektantov, víziou investora, alebo svojím celospoločenským dosahom. Aj tento ročník priniesol širokú paletu stavieb a v ničom nezaostal za predchádzajúcimi ročníkmi v uplynulom štvrťstoročí. Hodnotenie stavieb zaradených do súťaže je výlučne v kompetencii poroty, ktorej rozhodnutie je konečné a záväzné tak pre vyhlasovateľov jednotlivých cien, ako aj pre organizátora. Súťaž Stavba roka je najstaršia súťaž v oblasti architektúry a stavebníctva a dokazuje to aj svojou zrelosťou, schopnosťou každoročne prinášať to najlepšie, čo sa v oblasti stavebníctva na Slovensku „urodí“. Je to súťaž realizovaných stavieb, hodnotiaca stavby komplexne. Napriek tomu poskytuje priestor na ocenenie stavieb všetkých typov a druhov, ale aj malých (rodinných domov, vyhliadkových veží) alebo veľkých stavieb (diaľnic, mostov alebo štadiónov).

 Plánujete nasledujúci ročník súťaže nejako inovovať?

Stanovy a podklady, ktorými sa súťaž riadi, schvaľuje valné zhromaždenie Združenia ABF Slovakia. Tieto boli schválené na ostatnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo online, v pôvodnom znení s drobnými úpravami. Na základe toho sa dá predpokladať, že 26. ročník súťaže bude vyhlásený s aktuálne platnými pravidlami. Udeje sa tak v nasledujúcich týždňoch. Z pohľadu organizátora je potešujúce, že sa už hlásia záujemcovia o prihlásenie stavieb do nového ročníka. Všetkým prajem, aby súťaž pokračovala v nastúpenom trende, aby bola stále vlajkovou loďou medzi súťažami venovanými slovenským stavbám a slovenskej architektúre.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020