späť na obsah časopisu

Novostavba, Starý Smokovec

 

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Rzyman

Projektant architektonickej časti: IP – Poprad, s. r. o., Poprad – Ing. Igor Piatnica

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PCstatik, s. r. o., Poprad – Ing. Jaroslav Cuník

Hlavný zhotoviteľ: Hrebienok Resort, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Martančík

Stavebník, developer: Hrebienok Resort, s. r. o.

Dozorná činnosť: CPMP, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 12,5 mil. eur

Obdobie výstavby: 6/2017 – 6/2019

 

Cena za celospoločenský prínos 

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

 Cena udelená odbornou porotou za: 

-      vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin v exponovanom a dominantnom horskom prostredí Vysokých Tatier,

-      architektonický koncept, ktorý svojím tvaroslovím plnohodnotne rešpektuje zásady presvetlenia, akustickej pohody a zachovania vizuálneho súkromia s okolím,

-      návrh a použitie typických regionálnych materiálov, ktoré boli dobre remeselne zvládnuté v realizácii diela a v detailoch.

 

Citlivé a vyspelé architektonicko-urbanistické riešenie objektu Hrebienok Resort II sa hrdí Cenou za spoločenský prínos a na slávnostnom galavečere ju prebral Ľubomír Jakubčák, konateľ spoločnosti Hrebienok Resort, s. r. o. Spýtali sme sa ho, ako prežíval tento moment:

Aké ste mali pocity, keď ste sa dozvedeli o úspechu vášho diela?

Úplne ma to prekvapilo, v takej ťažkej konkurencii som to vôbec neočakával. Potom to už bola iba nevýslovná radosť, nadšenie a pocit zadosťučinenia, keďže sme mali množstvo neprajníkov.

Bolo v niečom výnimočné realizovať stavbu vo vysokohorskom tatranskom prostredí?

Myslím, že v kolektíve, ktorý dielo tvoril, to bolo ľahké, bolo cítiť nadšenie všetkých, ktorí prikladali ruku k dielu, a verím, že s výsledkom sú všetci spokojní a sú hrdí na to, čo sa nám spolu podarilo.

Správnosť konceptu preverí čas. Čo ukázali prvé mesiace prevádzky rezortu?

Áno, správnosť preverí čas a hodnotiť to budú najmä užívatelia. Prvé mesiace? Boli náročné, jedno je stavbu postaviť, no život jej musia vdýchnuť ľudia a to vyžaduje čas, uvidíme...

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020