späť na obsah časopisu

rekonštrukcia, Žilina

 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alexander Koban, Milan Dubec, Ing. arch. Peter Gažo

Projektant architektonickej časti: Ing. Vladimír Rybárik

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ján Palkovič

Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, s. r. o.

Hlavný manažér stavby: Ing. Rastislav Kravec

Stavebník, developer: Reinoo Žilina, a. s.

Dozorná činnosť: Ing. Rastislav Menich

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 18 mil. €

Obdobie výstavby: 10/2017 – 2/2019

 

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Cena udelená odbornou porotou za: 

-      vysokú kvalitu komplexnej rekonštrukcie architektonického diela s novým vyzretým, nadčasovým dizajnom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi a progresívnymi technológiami techniky prostredia budovy.

 

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

Cena udelená odbornou porotou za: 

-      inovatívnu a jedinečnú technológiu spúšťania a zdvíhania pôvodných stropov do novej polohy, čím sa odstránili výškové rozdiely medzi podlahami jednotlivých podlaží, čo prispelo k optimálnemu priestorovému využitiu budovy a minimalizácii odpadov,

-      progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu fasádnych a strešných konštrukcií vysokej fyzikálnej kvantifikácie a estetickej úrovne vrátane veľkoplošnej transparentnej strechy átriovej dvorany s vysoko efektívnym exteriérovým tieniacim systémom,

-      aplikovanú stratégiu efektívneho využitia pitnej vody použitím nízkoprietokových armatúr s ročnou úsporou 2 miliónov litrov pitnej vody oproti tradičným technológiám aj za udržateľný systém hospodárenia so zrážkovou vodou, 

-      environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela v podobe udržateľnej budovy zrealizovanej so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu (udržateľná výstavba, recyklácia 95,7 % stavebného odpadu, vysoká energetická efektívnosť, výber ekologických materiálov a kvalita vnútorného prostredia), zdôraznený získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED GOLD vo verzii v4, ktorý bol predmetnému stavebnému dielu udelený ako prvej a zatiaľ jedinej budove na Slovensku.

 

Až dvakrát vystúpili na pódium na slávnostnom galavečere zástupcovia spoločnosti Reinoo, aby si prevzali cenu za rekonštrukciu bývalej pošty v Žiline. Po komplexnej rekonštrukcii sa tento objekt hrdí novým dispozičným a architektonickým riešením a ako jediný na Slovensku spĺňa najvyššie nároky na vnútorné prostredie, energetickú náročnosť a celkovú úroveň environmentálnej udržateľnosti v súlade s medzinárodným certifikátom LEED GOLD (verzia v4). Pri tejto príležitosti sme položili pár otázok Ing. Matúšovi Bučekovi, projektovému manažérovi spoločnosti Reinoo:

Už minulý rok získala táto stavba cenu VISIO 2020, verili ste v jej úspech aj v tejto prestížnej súťaži? A aký to bol pocit získať hneď dve ceny?

Po prihlásení do súťaže a zverejnení kategórií a nominácií sme dúfali a zároveň aj skromne verili, že v niektorej z nich uspejeme. Vo viacerých ohľadoch je to naozaj výnimočná a obľúbená stavba. Vzhľadom na silnú konkurenciu nás však milo prekvapilo, že sme získali až dve ceny, a to v kategóriách, ktoré sú pre nás zvlášť hodnotné. Osobne som veľmi rád, že úsilie každého, kto na tomto projekte spolupracoval, bolo ocenené aj takýmto spôsobom. Je to pre nás isté zadosťučinenie a zároveň povzbudenie a motivácia do budúcnosti.

Cítite vo svojom regióne posun k lepšiemu z hľadiska kvantity aj kvality výstavby?

V Žiline sa v poslednom období stavia a dokončuje väčšie množstvo projektov. Ak hovorím za skupinu Reinoo, a. s., aktuálne staviame v Žiline až 360 bytov spolu vo dvoch etapách najväčšieho žilinského rezidenčného projektu Zelené Vlčince a v bytovom projekte Retro v centre. Pôsobíme aj v Púchove, kde pracujeme na výstavbe prvej etapy novej štvrte Pod Zábrehom I., ako aj bytového domu Rubicon, a zároveň plánujeme výstavbu druhej etapy Pod Zábrehom II. Tieto tri púchovské projekty prinášajú spolu 270 nových bytov. Súčasťou našej činnosti je aj spomínaná výstavba administratívnych objektov, kde zohrávame v Žiline takisto veľkú úlohu.

Ukazovatele kvality a spokojnosti, okrem cien a certifikátov, prichádzajú aj ako spätná väzba od klientov a zákazníkov. Za nás a naše projekty zatiaľ vnímam len pozitívne ohlasy. Vo svojich projektoch sa popri kvalite zhotovenia stavebného diela a jeho detailov zameriavame aj na zelené riešenia, čo najmenší zásah do okolitého prostredia a nízku environmentálnu záťaž spojenú s výstavbou. To je cesta, ktorú sme si ako zodpovedný developer vybrali. Zameriavame sa aj na kvalitu vnútorného prostredia, pretože to považujeme za veľmi dôležitý parameter pri užívaní stavby. Preto v mnohých takýchto parametroch ideme ďaleko za bežné normy.

Plánujete podobné investície, ktoré budú priateľské k ľuďom aj k životnému prostrediu? 

Áno, nie je žiadne tajomstvo, že pripravujeme projekt administratívnej budovy Obchodná (súčasť Biznis zóny Poštová), s ktorou máme ambíciu získať certifikáciu LEED Platinum vo verzii v4. Takisto chceme budovu certifikovať certifikátom Well Platinum, ktorý sa zameriava na kvalitu vnútorného prostredia a „prívetivosť“ budovy k jej užívateľom. Nachádzame sa pred dokončením administratívnej budovy Hollého 6 v centre s modernom urbanistickou architektúrou, kde sme využili skúsenosti z Poštovej a prispôsobili jej štandard čo najväčšiemu komfortu jej užívateľov. V Biznis zóne Poštová ďalej pripravujeme projekt viacúrovňového parkovania, ktorý bude slúžiť obom administratívnym budovám. Na streche objektu plánujeme osadiť slnečné kolektory, ktoré pokryjú výraznú časť spotreby oboch budov. 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020