späť na obsah časopisu

rekonštrukcia komunikácií

 

 

Autor architektonického riešenia: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, Ing. arch. Peter Derevenec

Projektant architektonickej časti: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, 1004 AA

Hlavný zhotoviteľ: Cesty Nitra, a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Velický

Stavebník, developer: Trnavský samosprávny kraj

Dozorná činnosť: Ondrej Danada – i. p. a.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 0,7 mil. €

Obdobie výstavby: 9/2018 – 9/2019

 

Cena verejnosti 2019 

V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas vo web ankete Cena verejnosti 2019  na známom internetovom portáli www.stavbaroka.zoznam.sk  49 051 respondentov! 

Cenu verejnosti  2019 získala táto stavba s celkovým počtom 2 984 hlasov.

 

Cenu verejnosti prevzal na slávnostnom galavečere predseda Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Jozef Viskupič spolu so zástupcom hlavného zhotoviteľa Cesty Nitra, a. s. a stavbyvedúcim  Ing. Pavlom Viskupičom.

Pamiatky Veľkej Moravy, Slovanské hradisko v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, sú výnimočným svedectvom o kultúre Veľkomoravskej ríše. Územie na slovenskej strane bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu a v súčasnosti je v procese prípravy návrh na zápis Mikulčicko-kopčianskej aglomerácie do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Práve na tomto území, severne až severozápadne od obce Kopčany, je situovaná stavba, ktorá riešila rekonštrukciu a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v Archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu a výstavbu lávky cez Tvrdonický kanál. Stavba pozostáva zo štyroch častí. Prvá vedie od hrádze pri rieke Morave neďaleko prístaviska Kopčany po lávku cez Tvrdonický kanál, má spevnený povrch a slúži ako cyklistická a pešia komunikácia. Časť s názvom Veľkomoravská cesta vedie od lávky cez Tvrdonický kanál po koniec úseku. Komunikácia má povrch z nestmeleného materiálu a slúži výlučne peším. Časť Baroková cesta vedie od Kačenárne po Veľkomoravskú cestu, na ktorú sa napája jej ďalší úsek. Komunikácia je viacúčelová s povrchom z nestmeleného materiálu a slúži peším, cyklistom a na dopravnú obsluhu priľahlého územia.

Súčasťou stavby je vyhliadka v tvare prízemnej lávky vrátane prístupového chodníka a oddychovej a informačnej zóny. Požiadavku realizovať na stavbe farebnú úpravu asfaltových zmesí riešil zhotoviteľ obrusnou vrstvou na cyklochodníku materiálom BITUCLAIR s použitím syntetického priehľadného spojiva a prírodného kameniva vybranej farby. Toto riešenie bez pigmentov zabezpečí stálu farebnosť cyklotrás a zvýraznilo spätosť stavebných prvkov s prírodou a pôvodným rázom krajiny. Tieto typy zmesí sa v súčasnosti používajú hlavne na urbanistické riešenia peších zón, parkov, okolia historických objektov, prípadne cyklotrás.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020