späť na obsah časopisu

DVERNÉ VÝPLNE


Priblížiť zložitosť vývoja dverí v jednom príspevku je veľmi náročné. Pre stručnosť sa možno sústrediť iba na zhrnutie základných typov a pokúsiť sa priblížiť dôvody, ktoré ovplyvnili ich konštrukčné riešenie. V prípade stvárnenia dverných výplní, a to aj veľmi jednoduchých, vznikal väčší priestor na uplatnenie dobového štýlového názoru. V priebehu vývoja sa možno často stretnúť s úpravami dverí nátermi či s doplnením, prípadne odstránením ich výzdoby. Základnými limitmi vývoja aj v prípade dverí zostávajú dobové technické možnosti a poznatky tvorcov[1].

K najstarším zachovaným konštrukčným druhom dverí patria dvere s masívnou konštrukciou dverného krídla, vytvoreného preplátovaním horizontálnych a vertikálnych dosák. Tie spolu zopínali masívne kované závesy. Vonkajšia strana dverného krídla sa s ohľadom na častú požiadavku zvýšenej bezpečnosti oplechovávalaplátmi kovaného plechu. K ďalším starým spôsobom konštrukcie dverného krídla patrila aj dosková konštrukcia, ktorá s pridaním horizontálnych prvkov v polohe kovaných závesov pomohla odľahčiť dverné krídlo. K funkčným súčastiam dverných krídel patrilo stredové držadlo, ktoré mávalo rôzne stvárnenie. Dverné krídlo bývalo zavesené na členitých kovaných závesoch kotvených do kamenného portálu. Druhý, a azda aj starší, spôsob zavesenia dverného krídla súvisel s vývojom mechanizmov otvárania krídel brán a s vytvorením kĺbu, do ktorého sa dverné krídlo na oboch stranách uložilo. Na uzatváranie dverí spočiatku slúžili závory. K častým spôsobom zabezpečenia dverí najmä v stredoveku patrilo ich fixovanie pomocou posuvných závor zasúvajúcich sa do dverných špaliet.   

S nástupom novoveku sa mení pohľad na konštrukciu dverí. Znovuobjavenie antických konštrukcií prispelo k rozšíreniu kazetovej konštrukcie aj na dverných krídlach. K najstarším dverám (už s renesančnou výzdobou), na ktorých sa prejavili princípy tejto koncepcie, patria dvere zachované na poschodí v budove radnice v Bardejove. Na rozdiel od stredoveku medzi pomerne časté súčasti patria aj dverné zámky, ktoré sa montovali na vnútornú stranu dverných krídel. K vybaveniu dverných krídel patrilo aj kované stredové držadlo montované na ich vonkajšiu stranu. V priebehu 17. storočia vývoj postúpil a dvere sa už neosádzali len do kamenných portálov, ale aj u nás sa začali objavovať celodrevené zárubne a zárubne s obložkami, aké sa zachovali napríklad v expozícii Kremnického múzea mincí a medailí. Celodrevené zárubne sa stali bežnou súčasťou vybavenia interiérov u nás v 18. storočí....
 
viac v aktuálnom čísle časopisu Eurostav

[1] teda aj poznatky o trendoch a celkovom dobovom štýlovom kontexte.Autor
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020