späť na obsah časopisu

novostavba, Bratislava

 

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Peter Richtárik, Ing. arch. Radoslav Vlkovič

Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. Vladimír Hamrák, Ing. Valérius Lalkovič

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Polivka, Hörmann & Partners, s. r. o., Ing. Daniel Bukov – OK TEAM, s. r. o., SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžiniering, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia, a. s., v zastúpení Ing. Alena Virglová

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Kormaník, PhD., Jozef Löbb

Stavebník, developer: YIT Slovakia, a. s.

Dozorná činnosť: Ing. Michal Čulen, Ing. Jozef Kmeť, Ing. Andrej Šoltész – ENG2 SR, spol. s r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 57, 5 mil. eur

Obdobie výstavby: 7/2015 – 6/2019

 

Cena za bytový/rodinný dom roka

 Cena udelená odbornou porotou za: 

-      citlivé osadenie stavby do priestoru existujúcej mestskej zástavby, ktoré rešpektuje špecifické historické súvislosti daného územia a vytvára plnohodnotný mestský blok formou viacpodlažnej zástavby mestského typu,

-      vytvorenie efektného súkromného priestoru parku vo vnútrobloku bytových domov,

-      komfortné, účelné a elegantné prepojenie verejných peších komunikácií, ktoré nenarúša súkromný exteriér bytového domu,

-      vysokú kvalitu architektonického riešenia s perfektným zvládnutím detailov v návrhu a potom v realizácii stavby.

 

Areál bývalého pivovaru Stein v mestskej časti Staré Mesto nahradil moderný komplex STEIN2 s občianskou vybavenosťou v parteri, so súkromným vnútroblokom a s pokračujúcim verejným parkom. Nezaťažuje okolie, naopak, vyrástol v harmónii so svojím okolím a so zachovaním koloritu miesta. Za realizáciou tohto oceneného diela stojí spoločnosť YIT Slovakia, a. s., a jeho generálneho riaditeľa Milana Murcka sme požiadali o pár slov.

 Čo ste prežívali, keď ste sa dozvedeli o úspechu bytového domu Stein2 v súťaži Stavba roka 2019?

V tej chvíli mi mysľou prebehol krátky film reflektujúci všetky výzvy, ktoré sme museli prekonať, aby sa tento výnimočný projekt mohol stať skutočnosťou tak, ako ho dnes poznajú všetci zúčastnení. Doslova som opäť prežil rokovania so všetkými zúčastnenými stranami od pamiatkarov cez komunálnych politikov až po susedov, na ktorých sme museli nájsť riešenia na často oprávnené, no niekedy protichodné požiadavky rôznych záujmových skupín. Takisto neúnavné hľadanie najlepších riešení pri tvorbe architektonického návrhu a technických riešení pri výstavbe. Nič hodnotné sa nerodí ľahko, výsledok však vždy bohato odmení tých, ktorí neváhajú vstúpiť do arény, odhodlane sa boriť s každou neočakávanou výzvou, ktorá ich postretne, a urobiť toto mesto lepším miestom na život. 

Bolo v niečom výnimočné postaviť túto budovu?

Stavbárska profesia má jednu výnimočnú výhodu oproti ostatným. Dáva vám možnosť zanechať odkaz pre nasledujúce generácie vo forme pretvorenej krajiny, v podobe nových budov. Každý, kto sa na tomto procese podieľa, vie, že toto dielo ho prežije. Je to veľká príležitosť a zároveň veľký záväzok. Vždy keď sa rozhodujeme o architektonických, ale aj technických riešeniach, máme na mysli nielen súčasné, ale aj budúce generácie, ktorým bude budova slúžiť. Výnimočnosť projektu Stein2 spočíva v neobyčajne vhodnom zakomponovaní projektu do architektonického, historického a kultúrneho kontextu miesta. Zakaždým, keď idem okolo, mám pocit, že tento projekt tam organicky zapadol a citlivo rešpektuje okolitý ekosystém. Hrdosť na dielo, ktoré sa podarilo, registrujem od všetkých zúčastnených a ja im za všetku prácu úprimne ďakujem. 

 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020