späť na obsah časopisu

Jednou z inšpiratívnych veľkých realizácií je nová štvrť Seestadt Aspern na periférii Viedne. Možno sa k nej opakovane vrátime – dnes sa pozrieme len na jeden z jej objektov, „technologické centrum“ IQ. Prečo? Aj preto, lebo sa u nás v súvislosti s „pokoronovou“ obnovou hovorí o zmene ekonomickej paradigmy, o orientácii na vedu a výskum namiesto budovania ďalších montážnych liniek. Znie to dobre, ale ako doteraz vyzerala u nás podpora vedy, zvlášť v oblasti stavebníctva? Po inšpiráciu sme chodili skôr do Rakúska, kde v rámci schémy Haus der Zukunft [1] (a neskôr Stadt der Zukunft) zmysluplne podporili stovky budov, na ktorých sa overovali inovatívne koncepty a skutočne nové riešenia. Jedným z týchto objektov je aj IQ – centrum pre vedu a výskum od innsbruckého ateliéru ATP, ktorého prvá etapa sa symbolicky realizovala ako jedna z prvých budov celej štvrte. Aj pri jej návrhu sa uplatnili najnovšie poznatky vedy a výskumu. Ide o skutočne udržateľnú a energeticky efektívnu architektúru...

Slovensko sa prihlásilo k Európskej zelenej dohode (European Green Deal), v ktorej k dôležitým opatreniam na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050 patrí podpora inovácií, vyššia energetická hospodárnosť budov, obnova biodiverzity a udržateľná mobilita [2]. Pozrime sa, ako k takýmto výzvam už pred desaťročím pristúpili naši susedia.

Urbanistický kontext

Výstavba na mieste zrušeného letiska na predmestí Aspern sa začala pred desiatimi rokmi – budovaním MHD: linka metra (pravda, zväčša vedená na teréne) dovezie obyvateľov do centra za necelú polhodinu. A spolu s výstavbou obytných budov sa začala budovať aj vybavenosť, školy i budovy ponúkajúce zamestnanie tisíckam obyvateľov. Tých tam má byť po dokončení štvrte v roku 2028 zhruba 25 000. Čo je podstatné, má to byť „smart“ štvrť [3], ekologická, udržateľná a čo najviac sebestačná. Štvrť nie celkom bez áut, no s dôrazom na iné spôsoby zabezpečenia mobility vrátane prenájmu bicyklov či malých autonómnych autobusov, ktoré tam jazdia už dnes – počet parkovísk a garáží sa na základe výnimky zredukoval hlboko pod požiadavky normy a vlastníctvo auta sa tam neberie ako samozrejmosť... Vráťme sa však k objektu IQ, ktorý takisto ovplyvnil tento koncept.

Architektonické riešenie

Technologické centrum IQ vytvorí polouzavretý mestský blok na päťuholníkovom pozemku – prvú z piatich budov dokončili už v roku 2012, druhú vlani, ďalšie sa ešte len budú stavať. Ide o spolupracujúcu skupinu a jednotlivé budovy, pozostávajúce z dvoch súbežných krídel so spojovacím krčkom, majú vlastnú individualitu, no aj spoločného menovateľa v príbuznosti architektonického výrazu. Dôkladnejšie sme sa prizreli prvému, už „zabývanému“ objektu.

IQ ponúka „podnikovú infraštruktúru“ pre malé a mladé spoločnosti zamerané na výskum a vývoj v oblasti udržateľného rozvoja, environmentálnych technológií či inovatívnych konceptov. Je teda prirodzené, že inovatívnosť sa uplatnila aj v návrhu budovy – ide o jednu z prvých „energeticky plusových“ budov. V architektonickom koncepte sa kladie dôraz aj na rovnováhu medzi prácou a oddychom, na zviditeľnenie cieľov projektu (udržateľnosti, ochrany klímy a biodiverzity) a na flexibilitu riešenia. Budova ponúka vyše dvadsať samostatne prenajímateľných kancelárskych sekcií v klasickom päťtrakte, malé miestnosti pre startupy, multifunkčné priestory pre laboratóriá či pre drobnú výrobu, reštauráciu, seminárne priestory... 

 

viac nájdete v aktuálnom čisle časopisu Eurostav


Autor
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020