späť na obsah časopisu

Od augusta tohto roku je medzi bratislavskými ulicami Svätoplukova a Kvačalova dokončený nový polyfunkčný objekt Sofora, ktorý harmonicky kombinuje príjemnú mestskú architektúru s okolitou zeleňou. Pozostáva z dvoch blokov postavených na spoločnej podnoži parkovacej garáže. Zúžené nárožie Kvačalovej a Svätoplukovej ulice dotvára nižšia administratívna budova, mohutnejšia bytová časť je otvorená do pokojnejšej časti Kukorelliho parku. O tomto príjemnom a peknom projekte sme sa porozprávali s Ing. arch. Petrom Čavarom, architektom a zároveň developerom projektu Sofora.

Lokalita: Ružinov, Bratislava

Developer: DEVAK, spol s r.o.

Autori: Čavara Architects, AK Csanda Piterka

Generálny dodávateľ: DEVAK, spol s r.o.

Obdobie výstavby: 2017 – 2020

 

Sofora je atraktívna polohou v meste, kde je neutíchajúci záujem o kvalitné bývanie. Aká bola genéza tohto projektu?

Po dvoch úspešných projektoch, ktoré sme v minulosti realizovali, sa v roku 2017 vyskytla na trhu možnosť kúpiť projekt Sofora s právoplatným stavebným rozhodnutím. Po pomerne krátkych a úspešných rokovaniach sme sa s autormi projektu aj s majiteľmi pozemku dohodli na jeho odkúpení vrátane príslušných autorských práv. Boli takí láskaví, že nám dali takpovediac voľnú ruku. Potom prišla fáza, keď sa naša architektonická firma ANNO 2002 a dve súkromné osoby – Ing. Jarmila Melichárková a Ing. Ivan Kulhány, spojili do firmy DEVAK spol. s r.o. a začali sme projekt prerábať. Ten už mal svoju históriu, od jeho návrhu ubehlo deväť rokov. Bolo ho treba zosúladiť so súčasnými normami a prispôsobiť požiadavkám trhu. Keďže sa živíme aj predajom nami postavených bytov, máme prehľad o tom, čo si trh žiada. Architektúra budovy sa nám páčila, zachovali sme jej vonkajší výzor, hmotu ako takú, aj počet bytov. Upravili sme ich dispozície, zväčšili niektoré okná kvôli presvetleniu bytov, zmenili systém vykurovania a urobili ďalšie drobné zmeny. Napríklad sme upravili členenie okien, iný vzhľad má aj zábradlie na lodžiách, je sklenené, bezrámové. Zefektívnili sme i dispozíciu podzemnej garáže, kde sa nám podarilo zvýšiť počet parkovacích miest o 16,  čo vyžadovali prísnejšie nové normy a požiadavka parkovať všetky autá v podzemí.

 

Byty sú tu trošku väčšie, ako je štandard. Nelákalo vás urobiť tu viac bytov bežnej veľkosti?

O tejto téme sme debatovali viackrát. Prakticky by sme mohli získať na každom podlaží jeden byt, spolu 7-8 bytov, takisto sa dalo pridať jedno podlažie. Keď sme si uvedomili problémy, ktoré by vznikli – zmena projektu, zmena stavby, čo je momentálne zložitý proces a stavbu by predĺžil, zabrzdilo nás to. Navyše by nám to spôsobilo neriešiteľný problém nájsť ďalšie parkovacie miesta podľa jestvujúcej prísnej normy. Zistili sme, že projekt je vrchovato naplnený, čo sa týka objemu a kapacity. Zachovali sme teda pôvodný počet bytov, je ich 36. Sú medzi nimi dvoj-, troj- a štvorizbové so slušnými výmerami a každý má lodžiu. Na nižších podlažiach prevládajú dvojizbové s rozlohou od 54 do 70 m2, na vyšších trojizbové s plochou od 73 do 87 m2 a na najvyššom podlaží sú tri štvorizbové byty s veľkosťou nad 110 m2. S týmito väčšími bytmi sme išli na trh do rizika, že ich nepredáme. Natrafili sme však na dieru na trhu, pretože bol o ne záujem a celkom rýchlo sa predali. Toto sme nečakali a ani realitné kancelárie, ktoré sme oslovili.


Celý rozhovor nájdete v aktuálnom čísle časopisu EUROSTAV

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020