späť na obsah časopisu

V posledných rokoch sa u nás zrealizovalo niekoľko významných projektov v oblasti výstavby administratívnych komplexov, nákupno-spoločenských centier či priemyselných a logistických parkov. Investor takýchto projektov musí okrem architektonicko-stavebnej časti zaujať budúcich užívateľov aj technologickým a technickým vybavením.

Venuje sa tejto časti riešenia zo strany investorov náležitá pozornosť?

 

Diskusiu nájdete v aktuálnom čísle časopisu EUROSTAV

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020