späť na obsah časopisu

Téma akustiky je pri návrhu obytných budov čoraz dôležitejšia. Rušivý hluk z okolia totiž nevplýva len na pohodu, ale aj na zdravie. Hluk môže byť spúšťačom úzkosti, depresie, srdcovo-cievnych chorôb či dokonca mŕtvice. Preto je ideálne vytvoriť prostredie, v ktorom by sme sa škodlivému hluku vyhli.


Kým v minulosti sa jednoducho postavil dom, a tým sa to skončilo, dnes vieme, že kvalita vnútorného vzduchu je pre naše zdravie a pohodu veľmi dôležitá. A tak sa vedci pomocou sofistikovaných metód snažia zistiť, ako pohodlne sa v domoch býva a ako použité stavebné materiály ovplyvňujú zdravie.

Zdraviu prospešné materiály budúcnosti

Práve s cieľom získať poznatky o vplyve stavebných materiálov na pohodu a zdravie ľudí bol v rakúskom Wopfingu vybudovaný najväčší výskumný park v Európe Baumit Viva. Všetky merania sa uskutočňujú za kontrolovaných a porovnateľných podmienok na viacerých reálnych štandardizovaných obytných domčekoch. Porovnávajú sa jednotlivé materiály medzi sebou, a to z pohľadu úspory energie, akumulácie, výkyvu teplôt, sezónnych zmien, sorpčných vlastností a paropriepustnosti, ale, samozrejme, aj ich z hľadiska ich vplyvu na zdravie a pohodu človeka. V rámci analýzy kvality vnútorného vzduchu sa jednotlivé parametre posudzujú z medicínskeho hľadiska: vzdušné ióny, VOC (prchavé organické zlúčeniny), hluk, zápach. Skúmajú sa takisto alergické reakcie, únava, stres alebo kvalita spánku. Všetky údaje riadi počítač a ukladajú sa a zálohujú na serveri. Všetko je nastavené automaticky, bez manuálneho zásahu.

Celý článok nájdete v aktuálnom čísle časopisu EUROSTAV

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020