späť na obsah časopisu

Vzhľadom na štatistiku, ktorá je nám až príliš známa – že budovy sú zodpovedné za takmer 40 % globálnych emisií uhlíka súvisiacich s energiou – je povzbudzujúce vidieť, že všetky krajiny zahrnuli do svojich cieľov opatrenia v oblasti dekarbonizácie budov a súvisiace implementačné mechanizmy. Ako  tomu prispievajú spoločnosti stavebného sektora?


Ondřej Boreš

Public Affairs Manager spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko

Spoločnosti VELUX sa podarilo znížiť uhlíkovú stopu od roka 2007 o 59 %. Znižovanie priamych emisií by však už malo byť medzi spoločnosťami bežným štandardom. Oveľa väčšej výzve čelíme pri znižovaní emisií vo svojom dodávateľskom reťazci alebo pri vplyve svojich výrobkov. Od roku 2015 spracúvame LCA pre všetky svoje výrobky a sústredíme sa na znižovanie uhlíkovej stopy nielen pri produkcii, ale i pri využívaní a likvidácii svojich okien. Postupne zavádzame jednodruhové obaly, ktoré okrem iného dokážu znížiť uhlíkovú stopu práve z balenia o 50 %. Vďaka vhodným materiálom dokáže strešné okno pri správnom umiestnení šetriť v rámci svojho životného cyklu emisie skleníkových plynov, pretože funguje i v zime ako zdroj tepla. A v neposlednom rade testujeme možnosti spätného odberu, ktorý by nám mohol pomôcť znížiť uhlíkovú stopu v záverečnej životnej fáze okna o 32 %, ako ukazujú predbežné výsledky z Holandska. A práve tento komplexný prístup je to, kde vidím náš najväčší prínos.   

 

Miroslav Cino

generálny riaditeľ spoločnosti Wienerberger

Udržateľnosť je vo firemnej stratégii našej spoločnosti pevne zakotvená. Zaviazali sme sa, že do roka 2023 znížime emisie CO2 o 15 % v porovnaní s rokom 2020. V našich fabrikách prebieha viacero iniciatív, aby sme tento cieľ splnili. Stále pracujeme na zefektívňovaní procesu výroby tehál, investujeme do nových technológií, ktoré pomáhajú znižovať emisie. Naše výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov a vždy blízko trhu. To znamená, že využívame lokálne zdroje, čo vedie k nižším emisiám pri preprave, ale aj k vytvoreniu pracovných príležitostí priamo v regióne. Naša výroba je takmer bezodpadová, neprodukujú sa pri nej ani odpadové vody. Keramické stavebné materiály možno po skončení životnosti recyklovať a opätovne použiť, čo je z hľadiska trvalej udržateľnosti takisto pomerne zásadné.

Snahou našej spoločnosti je prispievať k tomu, aby sa projektovalo a stavalo čoraz viac budov s prívlastkom udržateľná, trvácna a energeticky efektívna. V prospech pálených tehál hovorí aj ich priaznivá ekologická bilancia. Overená životnosť keramických materiálov presahuje sto rokov, vďaka čomu je počiatočný dosah výrobného procesu na životné prostredie nižší. Ponúkame aj riešenia na jednovrstvové obvodové murivo, ktoré netreba zatepľovať, vďaka čomu sa ušetrí materiál a množstvo odpadu na stavbe, pričom obvodové steny spĺňajú prísne požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti.

 

Maroš Chovan

výkonný riaditeľ spoločnosti Solar Company

Obnoviteľný zdroj energie, ako je slnko, má z pohľadu emisií minimálny vplyv na ľudské zdravie. Preto musíme rozvíjať podiel fotovoltických elektrární na budovách. Okrem využívania obnoviteľných zdrojov vo veľkých projektoch sú vhodné aj pre malé ostrovné prevádzky. Energia zo slnka je jedna z najčistejších energií a dnes sa stáva dostupnou pre každú domácnosť a firmu. Len zateplenie a vymenené okna napríklad na bytovom dome nestačia, je potrebné zefektívniť prevádzku budov práve využitím bezemisných zdrojov energií, akým je slnko.

 

Pavol Góra

Business Development Manager spoločnosti Zumtobel

Naša spoločnosť vie od januára 2022, ako prvá spomedzi svetových výrobcov profesionálnej svetelnej techniky, poskytnúť na svoje výrobky EPD (Environmental Product Declaration) – environmentálny štítok typu III podľa ISO 14025 a EN 15804, ktorý je verifikovaný nezávislou akreditovanou spoločnosťou.

Tento dokument ponúka štandardizovaný spôsob kvantifikácie vplyvu produktu alebo systému na životné prostredie a umožňuje porovnávať vplyv produktov s rovnakou funkciou.

Takisto opisuje materiály, procesy a prevádzkové podmienky týkajúce sa ich vplyvov na životné prostredie na základe hodnotenia životného cyklu (LCA).

Vďaka vlastným závodom v Európe sme sa zaviazli, že do roka 2025 bude naša výroba čerpať 100 % z obnoviteľných zdrojov energie a produkty budú v súlade princípmi obehového hospodárstva.

Už v súčasnosti využívame zelenú energiu zo svojej vodnej elektrárne, z vlastných solárnych panelov, znižujeme množstvo spotrebovanej vody, na balenie využívame recyklovaný papier a energetickú účinnosť svietidiel zvyšujeme ročne minimálne o 2 %.


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG