späť na obsah časopisu

DIAĽNICA D1 HRIČOVSKÉ PODHRADIE – LIETAVSKÁ LÚČKA
NOVOSTAVBA
Autor architektonického riešenia:
Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Imrich Bekeč
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Ovčiarsko (Doprastav, a. s., STRABAG, s. r. o., Váhostav – SK, a. s., Metrostav, a. s.)
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Sedliaček
Stavebník, developer: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť: Inžinierske združenie BUNG – AE Dozoring – Infram
Obdobie výstavby: 2014 – 2020

DIAĽNICA D1 PREŠOV ZÁPAD – PREŠOV JUH
NOVOSTAVBA, PREŠOV
Autor architektonického riešenia: Ing. Branislav Juhás, Ing. Juraj Kopčák, Ing. arch. Zuzana Macháčová, Ing. Miloslav Frankovský
Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Združenie DOPRAVOPROJEKT, a. s., Valbek, s. r. o., Dopravoprojekt Brno, s. r. o., R-PROJECT
INVEST, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie D1 Prešov (EUROVIA SK, a. s., EUROVIA CS, a. s., Doprastav, a. s., Metrostav, a. s., Metrostav Slovakia, a. s.)
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Ptak, riaditeľ stavby
Stavebník, developer: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť: Združenie SD Prešov (AE Dozoring, s. r. o., BUNG Slovensko, s. r. o., INFRAM SK, s. r. o.)
Obdobie výstavby: 2017 – 2021

RAJ CENTRUM
PRESTAVBA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA, BRATISLAVA
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Marek Németh
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Marek Németh
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: -
Hlavný zhotoviteľ: Bohdal, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Tekula
Stavebník, developer: Bohdal, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Peter Sedlačko – Petring, s. r. o.
Obdobie výstavby: 2018 – 2021

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX RUDINY II
NOVOSTAVBA, ŽILINA
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Drahomíra Dobrotková, Ing. arch. Miroslav Hudák
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Drahomíra Dobrotková, Ing. arch. Miroslav Hudák
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jozef Dobrotka, Ing. Maroš Mažári
Hlavný zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s. r. o., ISTROFINAL BD, s. r. o. – bytový dom „A“
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Madunický, Ing. Stanislav Bistar, Michal Sojka
Stavebník, developer: ISTROFINAL BD, s. r. o.
Dozorná činnosť: AIRIS, s. r. o. – časť bytové domy, Ing. Martin Radvan – časť obchodná galéria
Obdobie výstavby: 8/2018 – 6/2020

RYBOVOD VEĽKÉ KOZMÁLOVCE
NOVOSTAVBA, VEĽKÉ KOZMÁLOVCE
Autor architektonického riešenia: Ing. Peter Chládek, CABEX, s. r. o., Bratislava
Projektant architektonickej časti: Ing. Peter Chládek, CABEX, s. r. o., Bratislava
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Peter Chládek, CABEX, s. r. o., Bratislava
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s., Bratislava
Hlavný stavbyvedúci: Martin Janík
Stavebník, developer: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Banská Štiavnica
Dozorná činnosť: Ing. Slavomír Rozenberg
Obdobie výstavby: 2018 – 2020

REZIDENČNÝ KOMPLEX SEBERÍNIHO
NOVOSTAVBA, BRATISLAVA-RUŽINOV
Autor architektonického riešenia: PMArchitekti
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Moravčík
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ivan Bučko – ORPIS
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľuboš Rako
Stavebník, developer: BUMACO, s. r. o.
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.
Obdobie výstavby: 2017 – 2019

VÝSKUMNÉ CENTRUM MUEHLBAUER
NOVOSTAVBA, NITRA
Autor architektonického riešenia: Ing. Juraj Ábel
Projektant architektonickej časti: VIRTU Project, s. r. o. – Ing. Juraj Ábel
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Lukáš Živner, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Patrik Haring
Stavebník, developer: Muehlbauer Automation, s. r. o.
Dozorná činnosť: VIRTU Project, s. r. o.
Obdobie výstavby: 2019 – 2020

KALVÁRSKY MOST
CYKLOLÁVKA CEZ RIEKU NITRA, NITRA
Autor architektonického riešenia: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. (Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.), Ing. Vojtěch Varga (NOPS, spol. s r. o.)
Projektant architektonickej časti: Stráský, Hustý a partneři, s. r .o., podnikajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom Stráský,
Hustý a partneři, s. r. o. – organizačná zložka Slovensko
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Pavel Kaláb, Ph.D. (obaja Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.)
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG, s. r. o.
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie lávky: NOPS, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milan Žák
Stavebník, developer: mesto Nitra
Dozorná činnosť: Ing. Ján Blahuta
Obdobie výstavby: 3/2020 – 3/2021

AUTOKOMPLEX VOLKSWAGEN BRATISLAVA
REKONŠTRUKCIA, BRATISLAVA
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Andrej Šutek, akad. arch. Eduard Šutek
Projektant architektonickej časti: ATELIÉR A. BKPŠ ŠUTEK, s. r. o., a Ing. arch. Andrej Šutek, Ing. Pavol Foltán
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. arch. Andrej Šutek
Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Zdeněk Barcaj
Stavebník, developer: HÍLEK a spol., a. s.
Dozorná činnosť: TDI Ing. Jozef Ilčík
Obdobie výstavby: 12/2018 – 9/2020

ZŠ A MŠ J. BOTTU 27
NOVOSTAVBA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE A UČEBNÍ, TRNAVA
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. arch. Michal Babinec, Ing. Ladislav Chatrnúch
Projektant architektonickej časti: VISIA, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Michal Klenovič
Hlavný zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Miloš Horváth
Stavebník, developer: mesto Trnava
Dozorná činnosť: Miroslav Horník
Obdobie výstavby: 5/2020 – 7/2021

 

Viac sa o stavbách prihlásených do súťaže dozviete v aktuálnom čísle časopisu Eurostav

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG