späť na obsah časopisu

Prirodzený život je prostriedok k lepšiemu životu pre každého. Chceme, aby bola Zem lepším miestom, aby sme s ňou mohli žiť v harmónii.

Prečo je dobré žiť v krajine vedome v harmónii s prírodou?

Prebývanie v prírode, pozorovanie prírodných scenérií harmonizuje človeka, znižuje mieru hnevu, strachu a stresu a navodzuje príjemné pocity. Život vo voľnej krajine je v súčasnosti súčasťou čoraz častejšie diskutovanej filozofie prirodzeného života. Vystavení prírode sa cítime emocionálne lepšie, nabíja nás energiou, prispieva k fyzickej pohode, znižuje krvný tlak, srdcový tep, svalové napätie a produkciu stresových hormónov.


Význam vidieckej krajiny

Vidiecka krajina svojím tisícročným formovaním predstavuje významné časti ľudskej a environmentálnej histórie Zeme a jej dedičstva. Rozmanitosť prírodných zdrojov je nevyhnutná na budúcu adaptáciu a odolnosť globálneho ľudského života. Tieto multifunkčné zdroje majú hodnoty, ktoré dávajú vidieckej krajine strategický charakter. Hodnoty dedičstva môžu byť prítomné vo všetkých vidieckych oblastiach a v závislosti od miesta môže byť takéto dedičstvo prítomné v rôznych typoch a stupňoch. Uvedomenie si týchto hodnôt je nevyhnutným krokom pri podpore trvalo udržateľného zachovania kultúrnej krajiny a prenosu súvisiacich vedomostí a kultúrnych významov budúcim generáciám.

Vidiecka krajina má často výrazné ekonomické a turistické výhody, keď je úzko spojená so zveľaďovaním hodnôt svojho dedičstva. Pri snahe priblížiť život a bývanie krajine má teda okrem psychickej a fyzickej pohody človeka význam aj kultúrne dedičstvo a s tým výrazne spojená udržateľnosť vo všetkých oblastiach jej chápania. 1

(1)    https://livinglandscapeobserver.net/world-rural-landscape-principles-threats-challenges-benefits-and-sustainability/

Bývanie v kultúrnej krajine

Mimo foriem trvalého bývania v krajinnom kontexte, často spojených s konkrétnym zdrojom určitej oblasti a jeho využitím, je čoraz populárnejšie spájanie kultúrnej krajiny a turistického ruchu s využívaním rôznych foriem agroturistiky.

S tým úzko súvisí potreba prechodného ubytovania, čo v rurálnej krajine predstavuje rôzne typy, ako je bývanie v klasických hoteloch, penziónoch či v chatkách a domčekoch, „kabínach“ alebo „kapsulách“, na zemi, prípadne aj vyššie, medzi stromami či nad zeleňou a s výhľadom. Turisticky orientované formy prechodného bývania v krajine ponúkajú spojenie s daným zdrojom, ktorý sa nachádza v krajine, napríklad s konkrétnou poľnohospodárskou výrobou – vo vinárskych a farmárskych oblastiach je to degustácia a konzumácia výrobkov vo všetkých ich formách vrátane kúpeľov a informácií o vlastných produktoch s možnosťou aktívnej účasti na prácach a pod.

 

Limity tvorby na príkladoch realizácií objektov prechodného a trvalého bývania

Limity navrhovania a formy realizácie objektov v krajinnom prostredí určuje sama krajina. Ich analýza bude optimálna poukázaním na špecifiká realizovaných, konkrétnych príkladov, kde architektúra v krajine dosiahla symbiózu a je ekonomicky aj ekologicky udržateľná.   

Stavať bez dotyku

Drsná topografia a rieka Douro v Portugalsku udávajú hranice krajiny a výhľadov. Strmé pomarančovníkové údolie a vodná línia predstavovali obmedzenia pre implantáciu nového hotela. Hotel Rural Casa do Rio od ateliéru Menos é mais arquitectos sa realizoval v roku 2018 ako malé zariadenie na agroturistiku. Postavili ho v drevenom modulárnom systéme na kovovom ráme, ktorý spočíva na dvoch pylónoch. Tie prekonávajú rozpätie 13 metrov a majú dve konzoly s dĺžkou 6,60 metra na každej strane. Požiadavka znela, aby údolie zostalo „takmer“ nedotknuté. Konštrukcia, stojaca len na dvoch bodoch, zaručuje minimálny vplyv na pôdu.

Lokalita určuje pravidlá a objemové možnosti

Kresba sa snažila syntetizovať čo najsprávnejšie proporcie objektu, prípustné zaťaženie a súdržnosť vo využití materiálov. Architektonický objekt sa snažil priblížiť konceptu „mosta“, konceptu infraštruktúry v krajine.

https://www.archdaily.com.br/br/909935/hotel-rural-casa-do-rio-menos-e-mais-arquitectos

Zachovať prírodné a biologické procesy, ktoré sú nevyhnutné pre existujúce ekosystémy

Architektonické štúdio ONION realizovalo v roku 2020 v Thajsku vidiecky hotel so súkromnými vilami v rámci ekologických fariem s ovocím a zeleninou, ktorý súčasne podáva svoje produkty hotelovým hosťom. Hotel sa nachádza vedľa národného parku Khao Yai a delí sa na zónu verejných priestorov a súkromnú zónu. Tá pozostáva z 11 viliek pre hostí a rodinného domu majiteľa. Všetky vily sú umiestnené na mieste v organickom usporiadaní, nie náhodne. Konceptom ich polohy sú existujúce mangovníky, ktoré ovplyvnili smerovanie každého priestoru, a všetky domy sú orientované tak, aby ponúkali aj výhľad na hory.

https://www.archdaily.com/948816/roukh-kiri-khao-yai-hotel-onion?ad_medium=gallery

 

Vtiahnuť prírodu do lokality hotela a hotel do prírody

Breitenbach Landscape Hotel 48° Nord, postavený v roku 2020, ponúka holistický a skutočný ekoturistický zážitok v Alsasku, je inšpirovaný škandinávskymi tradíciami a stavia na kulinárskych, wellness a prírodných možnostiach francúzskeho regiónu. Hotel reinterpretuje tradičnú škandinávsku „hytte“ a v srdci chránenej lokality Natura 2000 bol navrhnutý tak, aby zapadol do zachovaného prostredia bez toho, aby ho rušil.

Využiť zdroje a aktivity lokality

Ako hovoria architekti, projekt sa zrodil zo stretnutia dvoch kultúr (francúzskej a škandinávskej), dvoch vášní (prírody a architektúry), dvoch mužov (architektov Emila Leroya a Reiulfa Ramstada) a miestnej komunity z dedinky Breitenbach, ktorá prezentuje svoj ekologicky zodpovedný prístup prostredníctvom rôznych aktivít, ako je ekologický pivovar, úle, mliekareň a výroba syra. Pri vstupe do areálu je hlavná budova s reštauráciou a wellness priestormi. Kulinársky zážitok škandinávskej inšpirácie miestnou históriou pochádza z produktov od okolitých bioproducentov a z vlastnej hotelovej zeleninovej záhrady.

Vytvoriť náučné a vzdelávajúce prostredie

Cieľom projektu nebolo postaviť hotel ako taký, ale vytvoriť miesto na život, prostredie, ktoré privíta ľudí a vezme ich na zmyselnú cestu v prírodnom prostredí. Miesto, kde hostia prídu na spoločné jedlo, víkendový oddych alebo na túru po kopcoch a údoliach pohoria Vogézy. Projekt čistého dizajnu a línií nevyhnutne evokuje aj severské krajiny. Víziou bolo aj šírenie umenia života v súlade s krajinou, striedmosť a integrácia do krajiny.

A opäť bez dotyku

Medzi stromami, krami a divokými trávami je na svahu roztrúsených 14 chatiek hotela 48° Nord ako balvany, vyvažujúc súkromie a výhľad. Stoja na skrytých koloch a sú dokonca odnímateľné, takže krajina môže zostať zachovaná a prirodzená, nedotknutá. Štyri odlišné typológie chatiek tvoria skupinu objektov s rôznymi kvalitami.

Luxus hotelov tvoria výhľady

Hotel 48° Nord redefinuje pojem luxus. Priestor, súkromie, pokoj, striedmosť, príroda a čerstvý vzduch sú novým luxusom bez pompézností a zbytočností. Sami, s výhľadom na krajinu, môžu hostia nájsť krásu a pohodlie v meniacich sa farbách ročného obdobia, v samotnej podstate prírodných kvalít.

 

https://www.reiulframstadarkitekter.com/work/breitenbach-landscape-hotel

 

Autonómna stavba

Kamenný dom v Andách navrhnutý štúdiom Alberto Tonconogy Arquitectos a Nicolasom Bozzanom v roku 2020 nie je napojený na žiadne externé siete a funguje autonómne. Nízka spotreba, solárne panely, úprava a opätovné využitie sivej vody sú podstatou autonómnosti stavby, a tým ekologického prístupu k prírodnému prostrediu.

Konštrukčný systém, ktorý je flexibilnou sústavou reflektujúcou seizmickú zónu, je kompletne vyrobený z ocele. Dva objemy spočívajú na pevných betónových základoch. Prevetrávaný fasádny systém s atermickými vlastnosťami pokrýva aj strešné roviny

 

Dom v krajine inšpirovaný tradíciou

Pôvodnou požiadavkou klienta bolo postaviť stavbu podobnú stodole, respektíve tradičným stavbám, často situovaným na horských chodníkoch, ktoré sa nazývajú „pircas“, vyrobeným z kameňa pôvodnými obyvateľmi. Architekti sa rozhodli nadviazať na tradíciu a použiť zvyšky „starodávnej“ konštrukcie, čo umožňovalo vybudovať nový objekt na základoch pôvodného historického.

 

Citlivá implantácia objektu do krajiny

Odporúča sa využiť už pôvodne zastavaný pozemok s jestvujúcim objektom, ktorý je možné obnoviť, prestavať, konvertovať na bývanie či asanovať a vybudovať novostavbu.

Voľba materiálového riešenia by mala smerovať k výberu tradičných alebo lokálnych riešení, v prípade kamenného domu v Andách zvolili kameň a oxidovanú kortenovú oceľ.

Na umocnenie pôsobivého vizuálu objektu, boli tradičné štyri fasády domu nahradené ôsmimi, pripomínajúcimi bralnaté prírodné prostredie. Na dosiahnutie tohto cieľa sa dispozičný program rozdelil do dvoch budov prepojených spojovacím krčkom, akoby premostením rokliny alebo rieky. Jedna časť je venovaná spoločenským funkciám a druhá je nočná so spálňami.

 

Kamenný dom v Andách, Argentína, 2020, Alberto Tonconogy Arquitectos a Nicolas Bozzano, Foto: Qrq Luis Abba, dostupné online na https://archello.com/project/stone-house-in-the-andes

 

Zmysel pre genius loci a rodinné tradície

Portugalsko je krajina, ktorá môže byť vzorom v citlivom narábaní s kultúrnou krajinou. Svedčí o tom aj projekt nehnuteľnosti São Lourenço do Barrocal, ktorý predstavuje novú víziu moderného vidieckeho života, v regióne Alentejo v Portugalsku na pozoruhodnom, drsnom a nedotknutom mieste v susedstve neolitických dolmenov Antas do Barrocal, podľa ktorých je miesto pomenované. Malá dvestoročná rodinná farmárska usadlosť São Lourenço do Barrocal a predstavitelia jej ôsmej generácie sa snažia vrátiť ju späť do života spôsobom, ktorý rešpektuje ekológiu a históriu lokality. Vznikol ambiciózny projekt omladzujúci celé panstvo...

Ceý článok nájdete v aktuálnom čísle časopisu EurostavAutor
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG