späť na obsah časopisu

 

Bývanie ako jedna z najdôležitejších oblastí života vychádza z tradície a mentality národa. Tradičné modely bývania zohrávajú veľkú úlohu pri navrhovaní nových typov bytov i celých obytných súborov. Rovnako ako životný štýl obyvateľov a ich vzájomné vzťahy. Počas realizácie bytových projektov je potrebné splniť pestrú škálu komplexných požiadaviek.

Otázka pre respondentov

Aké kritériá by mal spĺňať súčasný bytový projekt?

 

Tomáš Guniš

projektovo-architektonický špecialista spoločnosti Saint-Gobain Slovensko

Komplexná odpoveď na túto otázku by si žiadala rozsah hádam aj niekoľkých kníh. V našej mentalite stále prevláda odlišný postoj než v západnej Európe, kde ľudia menia bývanie omnoho častejšie a málokedy sú vlastníkmi bytu, v ktorom bývajú. Na Slovensku sme stále lídrami vo vlastníctve svojich nehnuteľností, čo má pozitívne aj negatívne stránky. Ľudia sa u nás pozerajú na svoj byt ako na životnú investíciu, niečo trvalé alebo aspoň dlhodobé. Preto sú aj kritériá, ktoré kladú na byt, odlišné než pri bytoch, ktoré sú mienené ako nájomné alebo investičné. Ak začneme urbanistickým kontextom, v ideálnom prípade by mali byť v pešej vzdialenosti aspoň základné služby a vybavenosť, ako sú obchod, školy či zdravotnícke zariadenia. Čoraz väčší dôraz sa kladie aj na kvalitnú zeleň či na športoviská v dosahu. Čo sa týka veľkosti bytu, na trhu dominuje požiadavka na dvojizbové byty, hlavne z ekonomických dôvodov, ale rodina s deťmi už potrebuje aspoň trojizbový byt. Ak hovoríme o stavebnej kvalite developerských bytových projektov, súčasný bytový projekt by mal okrem štandardných požiadaviek spĺňať aj parametre kvality vnútorného prostredia: nízku energetickú náročnosť, dobrú akustickú pohodu, keď nepočuť ruch z ulice či od susedov, svetelný komfort s dostatkom denného svetla a kvalitný vzduch s dostatočnou výmenou a nízkym obsahom škodlivých látok. Ak sa pri tom všetkom splnia aj atribúty trvalej udržateľnosti, môžeme hovoriť o bývaní pre 21. storočie.

 

Martin Fenčák

výkonný riaditeľ, Peikko Slovakia, s. r. o.

Z užívateľského hľadiska by mali byť aktuálne projekty flexibilné a udržateľné. Budovy či komplexy by sa mali navrhovať tak, aby umožňovali prispôsobiť daný priestor požiadavkám doby. Kde je dnes dopyt napríklad po trojizbových bytoch, tam môže byť o tridsať rokov záujem o menšie jednoizbové priestory či o kombináciu rezidenčnej a nerezidenčnej funkcie. Pri tomto zmýšľaní je veľmi výhodné využiť prefabrikovanú, ideálne ešte aj rozoberateľnú nosnú rámovú konštrukciu budov s minimálnym počtom vertikálnych nosných prvkov a bez nosných stien. Toto riešenie umožňuje flexibilne meniť využitie budov počas celej ich životnosti len zmenou deliacich priečok či fasády. Upraviť sa dá ich funkcia alebo vzhľad, využiť v danom čase aktuálne trendy stavebných materiálov. Týmto spôsobom sa už roky, resp. desaťročia stavia napríklad v Škandinávii či v niektorých štátoch západnej Európy. Výhodou je okrem flexibility aj rýchlosť výstavby, čo by nám pri aktuálnom nedostatku bytov výrazne pomohlo. Možnosti modernej prefabrikácie sú v dnešnej dobe naozaj široké a vieme ich uplatniť aj pri bytovej výstavbe, len potrebujeme zmeniť paradigmu a pripraviť budovy dnes tak, aby ich ďalšie generácie vedeli zmysluplne využiť  a nemuseli ich celé zbúrať. Sme na Slovensku a máme s tým 15-ročné skúsenosti.

 

Martin Mihál

vedúci technického oddelenia Xella CZ/SK

V tejto chvíli vidíme šesť základných okruhov, ktoré by mal z nášho pohľadu súčasný bytový projekt spĺňať. Sami zamestnávatelia z radov stavebných firiem si uvedomujú vážny nedostatok pracovných síl a hľadajú možnosti, ako túto problematiku vyriešiť. Spoločným cieľom všetkých aktérov je aj zrýchlenie výstavby. Developeri v oblasti bytovej výstavby veľmi dobre vedia, že tepelnoizolačné parametre a akustika objektov sú čoraz dôležitejšie aj pre ich zákazníkov z radov širokej verejnosti. Samozrejmosťou je takisto rastúci význam ekológie, zdravého prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Ľudia, ktorí si nové byty kupujú, čoraz väčšmi oceňujú okrem lokality a vybavenia bytu aj nízke náklady na prevádzku, vysoký akustický komfort, tepelnú pohodu a zdravé bývanie. Investori a realizačné firmy hľadajú aj riešenie, ako zvýšiť efektivitu celého procesu návrhu a výstavby. Veľmi aktuálna a spoločensky diskutovaná je téma digitalizácie a kvality stavieb. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dnes vieme ponúknuť odpovede na tieto výzvy v podobe inovatívnych produktov a služieb. Tie efektívne riešia nielen nedostatok pracovných síl, ale aj volanie po znížení prácnosti a zvýšení rýchlosti, kvality a efektivity výstavby. Napríklad veľkoformátové a prefabrikované stavebné prvky zo sortimentu Xella so zodpovedajúcimi tepelnoizolačnými, akustickými a ekologickými vlastnosťami sú spolu s digitálnym plánovaním Xella blue.sprint a ďalšími službami efektívnym nástrojom pre každého, kto pôsobí v oblasti bytovej výstavby.

 

Tereza Mutter

riaditeľka ELITE BATH+KITCHEN Slovensko

Trh dlhodobo zápasí s nedostatočnou ponukou nových bytov. Preto developeri stále hľadajú nové a inovatívne riešenia, ako zrýchliť a zefektívniť výstavbu celých komplexov, ako aj jednotlivých bytových jednotiek a ich interiérov. Súčasný trend zároveň kladie pri stavbe vysoké nároky na kvalitu a dbá na využitie najvyspelejších technológií a materiálov. ELITE BATH+KITCHEN je stabilným dodávateľom prémiových kúpeľní a kuchýň. V tomto segmente stále vládne nadčasovosť a minimalizmus so zameraním na recyklovateľné a zelené materiály.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG