späť na obsah časopisu

Nová rezidenčná budova Klingerka sa môže pochváliť nielen zaujímavou históriou, ale aj vynikajúcou polohou na okraji novovznikajúceho centra Bratislavy. Upúta aj svojou subtílnosťou, ktorú architektonické štúdio GFI dosiahlo unikátnym tvarovaním s pôdorysom v tvare šošovky. Tridsaťpäť poschodí budovy vysokej 116 metrov ponúka unikátne výhľady z 380 dvojizbových až štvorizbových bytov a 376 balkónov. Okrem toho k nej patrí päť výťahov, 678 parkovacích stojísk, 425 štvorcových metrov obchodnej plochy a 6 300 štvorcových metrov zelene v rámci parku a zelenej strechy garážového domu.


 

Miesto: Bratislava, Developer: J&T Real Estate, Architektúra: GFI, a. s., Krajinná architektúra: GFI, a. s., Začiatok a ukončenie výstavby: 2019 – 2022 , Počet bytov: 380

Miesto, kde teraz stojí najvyššia rezidenčná budova Klingerka, má bohatú históriu. Kedysi tu stála textilná továreň na spracovanie juty, ktorú založil v rokoch 1888 – 1889 Henrich Klinger. Vyrábali sa v nej tapety, koženky, voskové plátno, vrecia a pod. Fabrika zamestnávala až tisíc robotníkov, pre ktorých v blízkosti vybudovala obytnú štvrť zvanú Klingerova kolónia. Projekt Klingerka vracia do zanedbanej bývalej priemyselnej lokality život. Na históriu odkazuje dizajn fasády výškovej budovy, ktorý dvojfarebným „prepletením“ pripomína jutovú tkaninu. Okrem bytovej veže obsahuje menšiu administratívnu budovu a park s ihriskami.

Zakladanie a nosné konštrukcie

Základy predstavujú tuhú základovú dosku podopretú hĺbkovými pilótami s rôznou dĺžkou pilót podľa návrhu statického výpočtu pre nerovnomerné sadanie. Vrchná hrana základovej dosky v podzemných garážach je spádovaná v sklone 0,5 %. Spodná stavba je vybudovaná z vodostavebného železobetónu (biela vaňa) s kryštalickou izoláciou v betónovej zmesi. Železobetónová základová doska pod bytovým domom má hrúbku 1 500 mm. V mieste pilót a pod jadrom je hrúbka zväčšená na 2 000 mm. Pilóty sú vŕtané s priemerom 880 mm.

Objekt je navrhnutý ako kombinácia stenového systému so stužujúcim jadrom, doplneným pozdĺžnymi nosnými stenami a stropnými železobetónovými doskami.

Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny a stĺpy. Hrúbky stien sú v rozmedzí od 400 do 220 mm v horných podlažiach. Steny na obvode budovy tvoriace ostenia otvorov sú súčasťou zvislého nosného systému a zhotovované súčasne s vnútornými časťami stien. Horizontálne nosné konštrukcie tvoria spojité miestami lokálne podopreté železobetónové dosky s hrúbkou 200 a 250 mm, po obvode stužené okrajovými železobetónovými nosníkmi s hrúbkou 200 mm. Balkónové dosky sú votknuté do stropnej nosnej konštrukcie. Pôdorysný tvar balkónovej dosky je navrhnutý tak, aby tepelná izolácia obvodového plášťa prebiehala s minimálnymi prerušeniami.

Osobitá fasáda s výnimočnými riešeniami

Takzvaný „bondový“ obklad fasády má špeciálnu povrchovú úpravu „crinkle“, vďaka čomu je odolnejšia proti poškriabaniu. Pod ním je tepelná izolácia Knauf Insulation Venti Pro, ktorá má oproti bežne používaným izolantom najvyššiu objemovú hmotnosť a je homogénna. Znamená to, že v každom mieste má rovnaké vlastnosti, ktoré sú dôležité predovšetkým z hľadiska tepelných a akustických požiadaviek. Ide jednoznačne o jeden z najkvalitnejších produktov na odvetrané fasády na trhu a na Slovensku sa v takomto rozsahu ešte nikdy nepoužil. Aj nosný rošt obkladu je špeciálne navrhnutý a po prvýkrát použitý na obvodový plášť unikátnej konštrukcie Klingerky.

Vzhľadom na rýchlosť výstavby – jedno celé podlažie za 10 dní – a zabezpečenie vysokej kvality vyhotovenia musel investor s dodávateľom hľadať riešenie, ktoré by zodpovedalo vysokým nárokom na statiku a tepelné požiadavky. Výsledkom je prototyp antikorovej C-kotvy s vlastnou tepelnou podložkou. Jej výhoda spočíva v tom, že pri aplikácii nedochádza k prerušeniu difúznej fólie ako pri bežne používaných kotvách, čím sa zníži riziko zatečenia a zvýši sa kvalita samotného plášťa budovy. Rovnako sa výrazne znížil čas montáže, pretože nebolo potrebné izolovať jednotlivé prestupy kotiev. Samotný materiál kotvy – nehrdzavejúca oceľ – má nízku tepelnú vodivosť, čo priaznivo ovplyvní celkový tepelný odpor obvodového plášťa.

Počas výstavby sa okoloidúcim naskytol nevšedný pohľad na fasádu budovy. Vo vrchnej časti sa akoby vznášalo lešenie, no spodná časť už bola bez lešenia. Pri štandardných stavbách je to presne naopak. Pri výstavbe tohto výnimočného projektu však museli pri použiť aj výnimočné prvky a postupy. Efekt „levitujúceho lešenia“ vznikol z niekoľkých logických dôvodov.

Technológie

V interiéri bolo pri výške budovy 115 metrov nevyhnutné vyriešiť systém vetrania, ktorý by privádzal do bytov čerstvý vzduch, ale zároveň zabezpečoval akustickú pohodu obyvateľov. Túto funkciu plní akustická vetracia štrbina, ktorá je umiestnená v každej obytnej miestnosti. Problém štandardne ponúkaných výrobkov bol, že mali nízku odolnosť proti vetrom hnanému dažďu, nemali účinnú možnosť regulácie prietoku pri silnom vetre a mali nízky prietok vzduchu v kombinácii s nepriezvučnosťou. Dodávateľ fasády musel opäť hľadať riešenie šité na mieru Klingerky a vydať sa na vlastnú cestu vývoja a testovania inovatívneho produktu. Inovatívna vetracia klapka má vysokú odolnosť proti vetrom hnanému dažďu a je vybavená samoregulačným uzatváracím mechanizmom, ktorý pri silnom vetre uzavrie akustickú štrbinu, aby sa zabezpečila čo najväčšia pohoda v interiéri. Vonkajší nasávací prvok z antikorového plechu prekrýva tepelná izolácia, takže na fasáde nepôsobí rušivo.

Výťahy sú riešené „šachtou v šachte“, teda sú dilatované od okolitej stavby. Hluk z výťahov sa nešíri po budove. Je to cenovo náročnejšie riešenie, ale na akustiku najlepšie, preto hlavný zhotoviteľ stavby zvolil technológiu dvojitých stien, tzv. doppelwandov.

Teplo sa dodáva do objektu externe z odovzdávacej stanice tepla. Z centrálneho zdroja tepla sa vedú rozvody do jednotlivých bytov. V každom byte je samostatný merač spotreby tepla a merače spotreby teplej pitnej vody a pitnej vody. Teplotu v jednotlivých miestnostiach možno regulovať prostredníctvom termostatických hlavíc na vykurovacích telesách. Rovnako aj chladiaca voda sa pripravuje v centrálnom zdroji chladu. V bytoch je zabezpečená príprava na inštaláciu chladenia, pozostáva zo samostatného okruhu chladiacej vody s meraním spotreby chladu. Optimálne chladenie bytu je navrhnuté a odporučené v súčinnosti s exteriérovým tienením.

Okolie a zeleň

Súčasťou projektu je multifunkčný park veľkosti polovice futbalového ihriska. Stane sa nielen príjemnou oázou a spoločenským prvkom, ale aj prirodzeným prepojením pôvodnej Klingerovej kolónie s rezidenčnou vežou situovanou pri hlavnej ceste. Park navrhol skúsený tím architektonického štúdia GFI, ktorý spolupracoval s oceňovanými dizajnérmi mmcité. Centrálnym prvkom je moderné detské ihrisko, plocha s workoutovými strojmi a menšie ihrisko na loptové hry. Zeleň pokrýva aj strechu garážového domu, čo pomáha obmedziť hluk, znižuje prašnosť a teplotu, zadržiava vodu a spolu s parkovou výsadbou tak významne prispieva k udržateľnosti klímy v centre Bratislavy. Projekt bude pokračovať rozšírením medzi Košickou a Plátenníckou ulicou, čím vznikne mestská štvrť, ktorej charakter vytvorí prirodzený prechod medzi vznikajúcim moderným centrom mesta a pokojnou štvrťou historickej Klingerovej kolónie.Autor
Adela Motyková

Fotografie (vizualizácia)
J&T Real Estate
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG