späť na obsah časopisu

Svetelný dizajn uplatňovaný na nových budovách je v súčasnosti integrovanou súčasťou ich návrhu aj života vo večernom prostredí. Súčasné obalové schránky sa svetlom nedotvárajú, ale vytvárajú. Článok prináša výber ocenených fasád z dvoch celosvetových programov, ktoré už dlhoročne každý rok hľadajú kvalitné, excelentné a technologicky vyspelé riešenia v práci s umelým svetlom.

Spoločnosť IES – Illuminating Engineering Society (1906) s odbornou a vzdelávacou činnosťou je uznávaná autorita v oblasti osvetľovania a poskytuje rôzne možnosti profesionálneho rozvoja architektom, inžinierom, dizajnérom, pedagógom, študentom, dodávateľom, výrobcom a vedcom z mnohých krajín. Okrem iných činností vydáva časopis pre profesionálov a dlhodobo udeľuje ocenenia za osvetlenie Illumination Awards. V roku 2022 prebehne 49. ročník. V súčasnosti porota hodnotí realizácie v štyroch hlavných kategóriách. V každej potom vyberá ďalšie ceny podľa druhu uznania. Z hodnotenia v roku 2020 z kategórie The Illumination Award for Outdoor, kde sa oceňuje dokonalosť návrhu a jeho aplikácia vo viacerých žiadaných aspektoch vonkajšieho osvetlenia, a z kategórie The Energy and Environmental Design Award, zameranej na svetelné inštalácie zahŕňajúce pokročilé stratégie energetického šetrenia a zodpovedného environmentálneho prístupu, vyberieme dva príklady:

Fasáda dvojice objektov f. GTC Matrix v Záhrebe v Chorvátsku, cena Award of Distinction 2020. Návrh a realizácia získali vyznamenanie za mimoriadny úspech návrhu osvetlenia. Architektúra objektov: Gobli Troing, osvetlenie: Skira Architectural Lighting, hlavný dodávateľ osvetlenia: iGuzzini. Realizácia 2019. Treba uviesť, že Matrix Office park získal aj certifikáciu LEED Platinum, udelenú Americkou radou pre zelené budovy, najmä za použité udržateľné spôsoby pri celkovej energetickej účinnosti, spotrebe vody, za výber organických a bezpečných materiálov (21 % recyklovaného a 84 % regionálneho materiálu), kvalitu vzduchu a prirodzené osvetlenie. Budova sa prezentuje ako efektívny, produktívny a zdravý pracovný priestor pre svojich užívateľov.

V tomto ideovom kontexte investor pri zadaní požadoval výrazný vonkajší systém osvetlenia s nízkou spotrebou. Preto autori predstavili koncept, ktorý sa dal ľahko inštalovať, mal minimálny počet doplnkov a napájacích i ovládacích komponentov, ktoré čo najviac skryli. Kľúčovým nápadom bolo použitie malého RGB svietidla s 360° vyžarovaním a vstavaným ovládaním umiestneného na slnečnej clone, pričom ďalšia horizontálna clona a čiastočne i vertikálna konštrukcia fungujú navonok odrazeným svetlom ako svietiaca línia s premenlivou intenzitou. Tieto náhodne vytvorené svetelné rastre sú naprogramované na rôzne dynamické farebné scény, či jednofarebné, alebo viacfarebné, alebo na špeciálne príležitosti. Vo večernom výsledku je na fasáde jemne akcentovaná horizontalita vo forme svetelnej tkaniny, čím pomáha vyniknúť v nočnej panoráme mesta. Technologicky sú všetky zdroje prepojené optickým káblom, aby sa scény na oboch budovách koordinovane riadili.  

 

Tkanivo večernej fasády s jednofarebným pôsobením. Dynamický model jemne člení jej prvky. Zdroj: https://darcawards.com/portfolio/gtc-matrix-croatia/

Východná fasáda objektu Long Term Parking Garage 2, International Airport, San Francisco, 2019. Award of Excellence 2020. Projekt s názvom SFO – Coding je výtvarno-svetelným a environmentálnym projektom americkej výtvarníčky Johanny Grawunderovej. Využila inovatívnu svetelnú technológiu Osram’s Traxon s koordinujúcim ovládaním systému Traxon e:cue, aby z priečelia garáže urobila kódovaný zážitok s ambíciou verejnej umeleckej inštalácie priamo na letisku v San Franciscu. Toto mesto je pre ňu mestom vrstiev, má vlastné kódy, ktoré sa odhaľujú. Preto sa fasáda správa ako vrstvenie, plynutie špecifických kódov – obrazov. Hlavné použité nástroje účinku sú svetlo a vnútorné lakované reflexné oceľové panely spolu s transparentnými plochami. Z kabín štyroch obvodových osobných výťahov preniká ich spoločný účinok zvnútra budovy von a vytvára jemné dynamické farebné zostavy cez deň aj v noci. Čierne oceľové trámy fasády nesú niekoľko pevných pozdĺžnych žltých plôch, ktoré akoby smerovali na štyri svetové strany. Ako čiarky spolu s bodmi buniek výťahov vytvárajú veľmi pomaly plynúcu kódovanú šou, do ktorej patrí i názov mesta v morzeovke. Ovládací systém dokáže koordinovať osvetlenie medzi jednotlivými bunkami a výťahovými šachtami. Celkové technické vybavenie budovy malo ambíciu dosiahnuť nulovú energetickú náročnosť. Obsadenosť parkovacích miest sa sníma, svetelné zariadenia komunikujú medzi sebou a vzájomne sa korigujú.    

 Celkový pohľad na fasádu garáže. Zdroj: https://www.grawunder.com/sfo

 

Druhú skupinu významných ocenení udeľuje medzinárodná asociácia svetelných dizajnérov IALD International Association of Lighting Designers (1969, Chicago). Asociácia združuje mnohých nezávislých profesionálov v oblasti svetelného dizajnu, ktorí prechádzajú prísnym kvalifikačným procesom. Cieľom IALD je podieľať sa na určovaní globálnych štandardov pri hľadaní najlepších výsledkov svetelného dizajnu, čo podporuje aj uznanie práce profesionálnych svetelných dizajnérov. Osvetlenie sa považuje za umenie aj za vedu a tvorí jednu z najdôležitejších súčastí architektonického návrhu. V roku 2012 podpísala CIE (Medzinárodná komisia pre osvetľovanie fungujúca ako vedecký a normalizačný orgán) a IALD memorandum o spolupráci. Ocenenia LIT – Lighting Design Awards vznikli v asociácii v roku 1983 s cieľom oceniť úsilie talentovaných dizajnérov aj realizátorov osvetlenia v medzinárodnom kontexte. Sú zamýšľané ako úcta ku kreativite idúcej mimo všednosti a k aplikáciám technologických inovácií v oblasti umelého osvetlenia. Ocenenia vychádzajú z bodového hodnotenia poroty v danom roku a udeľujú sa podľa druhu aj pre viaceré objekty ako Award of Excellence, Award of Merit, s najvýznamnejšou cenou Award of Radiance pri plnobodovom hodnotení za všetky kritériá.

V roku 2021 získala špeciálne ocenenie budova K11 Art and Cultural Centre v Hongkongu za integráciu svetelnej fasády ako bezproblémového architektonického prvku. (Autori: LAAB Architects s KPF, svetelný koncept Speirs Major, otvorenie 2019). Ide o pomerne dlhú fasádu na úrovni chodca, ktorú tvoria sklené trubice s výškou 9 m a priemerom cca 1 m, respektíve 2 x 0,5 m, medzi ktorými je vo vertikálnom spoji svetelný LED pás. Jeho primerané, nerušivé svetlo sa pri čelnom pohľade odráža v dvojlínii v sklenej medzere, pričom intenzita plynule klesá zhora nadol. Ako uvádza porota, trubicový koncept fasády vytvára jednak výrazný vonkajší vizuálny efekt vlastnej fasády a poskytuje odrazy okolia z námestia. Zároveň konštrukcia umožňuje zblízka pohľady do interiéru galérie. Ostré línie studeného svetla (4 000°K) vytvárajú vertikálny efekt, ktorý kontrastuje s teplým svetlom interiéru. Týmto spôsobom pozýva modifikovaná transparentná fasáda vstúpiť do budovy. Koncept svetla je veľmi dobre premyslený a pekne integrovaný do architektúry.  

Celkový večerný výraz sklenej trubicovej fasády. Zdroj: http://so-il.org/projects/k11 , autor foto Kris Provoost.

 

Z ocenení v roku 2019, ktorý bol 50. ročníkom akcie, môžeme vybrať príklad ceny za kvalitu riešenia Award of Merit, fasádu budovy spoločnosti Amorepacific Headquarters v Soule v Južnej Kórei (architektúra: David Chipperfield Architects, svetelný design Arup Deutchland GmBH, ukončené v 2017). Novostavba je viacfunkčná, má kultúrne a spoločenské priestory, nie je len sídlom spoločnosti. Koncept sa odvíja okolo centrálneho nádvoria otvoreného do okolia mesta s výhľadom na pohoria. Výborne pracuje s denným svetlom, čo vidieť na zostave objemov i na umiestnení záhrady. Táto budova s abstraktnými, ale jasnými objemovými tvarmi a prísnymi hranami je podporovaná aj vo večernom obraze. Vonkajšie fasády pracujú s lamelovými predsadenými prvkami, primárne však je, že dávajú budove pevnú a zároveň ľahkú formu. Touto jemnejšou vertikálnou štruktúrou vo večernom agresívnom lesku okolitého mesta žiari budova pomerne jemne, ale s istotou prítomnosti a vlastnej identity. Porota ocenila akýsi návrat k retrodizajnu osvetlenia, ktorý prepája ...


Článok dočítate v aktuánom čísle časopisu EUROSTAV


Autor
Ing. arch. Beáta Polomová, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG