späť na obsah časopisu

Mestská časť Devín je zaujímavá hradom, zachovanou historickou architektúrou, prírodným prostredím či vinohradníctvom a veľmi atraktívnym miestom na život. Napriek tomu tu chýbali potraviny, no po veľmi dlhom čase ich získali v novembri minulého roku. Súkromný investičný zámer vznikol s cieľom ponúknuť obyvateľom a návštevníkom široké spektrum produktov, ale aj kaviarenské sedenie, pekáreň či rozsiahlu vínotéku. Architektonicky atraktívny objekt výrazne zmenil centrálnu časť Devína a rozhodne ovplyvní aj kvalitu života miestnych obyvateľov.

Miesto: Bratislava-Devín, Investor: Od našich (NAŠI, s. r. o.), Architekti: Ing. arch. Boris Schultz, dipl. arch. Richard Baláži, Ing. arch. Štefan Vrabec, Začiatok a ukončenie výstavby: 2020 – 2021

 

Vzhľadom na to, že pôvodný objekt potravín svojím objemom a tvarom nezapadal do obrazu okolia, architekti zmenili tvar stavby. Nová budova potravín je situovaná v centre Devína na mieste starej budovy bývalých potravín a kultivovane zapadá do centrálnej miestnej zóny. Realizácia z dielne A. M. Architects hmotovo aj materiálovo reaguje na historické prostredie devínskeho podhradia a zapadá do rezidenčnej štvrte. Budova sa delí na dva funkčné a kompozičné celky. Časť so šikmou strechou nadväzujúcou na vidiecku zástavbu zastrešuje predajnú plochu. Nižšia časť so zelenou strechou vytvára priestor na potrebné obslužné zóny a umiestnenie technológií. Architektonický zámer a výsledná forma sa prejavili aj v efektnom materiálovom riešení priznanými textúrami a povrchmi a kvalitne vypracovanými detailmi, napríklad skrytými žľabmi, detailmi obkladov...

Dominantnou je vyššia časť so štítovou strechou a s fasádou z drevených dosák, asociujúca vidiecku architektúru, typickú aj pre rurálne pôsobiaci Devín. Doplnená je jednoduchou kubickou hmotou s tmavým obkladom a plochou zelenou strechou. Zvonka pôsobia potraviny moderne a atraktívne. Objekt disponuje podzemným podlažím, v ktorom je umiestnená zmieňovaná vínotéka. Pred budovou je 24 parkovacích miest.

 

Stavebné riešenie

Konštrukcia má obdĺžnikový pôdorys. Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie sú 33,41 m × 18,15 m. Objekt má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Nosné konštrukcie sú zo železobetónu. Vertikálny nosný systém tvorí sústava vnútorných a vonkajších nosných stien z vystuženého betónu (monolitické konštrukcie), stĺpov z vystuženého betónu a zo železobetónového jadra, v ktorom je výťahová šachta a schodisko. Stropné konštrukcie s hrúbkou 220 mm, respektíve 300 mm sú riešené ako obojsmerne vystužené dosky, po obvode uložené na nosných stenách, resp. na železobetónových nosníkoch.

Nosný systém sedlovej strechy budovy je zhotovený pomocou drevených prvkov krovu – väzníkovou sústavu. Strešný plášť plochej strechy objektu nad prvým nadzemným podlažím je navrhnutý ako jednoplášťová bezúčelová plochá strecha typu „DUO“, kde je vrstva tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu umiestnená pod hydroizolačnou vrstvou z PVC fólie a druhá vrstva tepelnej izolácie z extrudovaného nenasiakavého polystyrénu je umiestnená nad hydroizolačnou vrstvou.

Fasáda objektu je navrhnutá ako hliníkový stĺpovo-priečnikový fasádny systém z profilov s prerušeným tepelným mostom. Časť fasády nižšej hmoty je obložená sklovláknobetónovými dielcami antracitovej farby. Fasádu hmoty so šikmou strechou vytvára drevený obklad inštalovaný na nosnom rošte.

 

Prívetivý interiér

Dobrá úroveň dizajnu sa preniesla aj do interiéru. Ten tvoria materiály vo svojej surovej podstate ako drevená konštrukcia strechy, oceľové ťahadlá, betónové steny. Na vstupné podlažie sa zmestia potraviny s kaviarenským sedením, pekáreň aj prípravovňa čerstvých potravín. V suteréne sa nachádza prémiová vínotéka so všetkými potrebnými náležitosťami. Okrem rôznych druhov vín ponúka aj ďalšie benefity. Víno je v nej uskladnené v dokonalých podmienkach z hľadiska teploty, vlhkosti a svetla. Navyše, pri výbere vína tu bude asistovať robot s umelou inteligenciou. Aj v obchode sa využíva umelá inteligencia, vďaka ktorej budú môcť kupujúci čerpať výhody alebo sa do predajne dostať mimo otváracích hodín.

Súčasťou projektu je aj vybudovanie parkoviska, detského ihriska, úprava chodníkov a obrubníkov a ďalšie pozitívne zmeny v okolí.

 


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG