späť na obsah časopisu

V rámci revitalizácie detských či športových ihrísk nemusí vždy ísť len o klasické prvky. Trendom sú tematické prvky v rámci detských ihrísk či multifunkčné ihriská aj na malom priestore. Inovatívnym riešením môže byť dokonca kombinácia dopravného ihriska s detským ihriskom.


Čoraz viac obcí, miest, prípadne mestských častí a škôl hľadá finančné prostriedky, aby sa pustili do revitalizácie detských a športových ihrísk. Je to logické. Mnohé sú ešte z čias socializmu, so zastaranými alebo už nefunkčnými hernými prvkami, prípadne s nevhodným či nijakým dopadovým povrchom, resp. pribudli počas divokej výstavby v 90. rokoch, keď developeri uprednostnili efekt namiesto kvality a herné zariadenia, ak vôbec nejaké realizovali, sa pomaly „rozpadávajú“ a predstavujú rovnako bezpečnostné riziko. Pri revitalizácii, prípadne prestavbe ihriska by obce a mestá nemali preskakovať prvý krok, a to kvalitný zámer, najmä ak chcú revitalizovať i pomocou verejných financií alebo eurofondov. Aj v prípade, že nemajú finančné prostriedky na celý projekt, je dôležité kvalitne naplánovať ihrisko tak, aby sa dali jednotlivé herné prvky dopĺňať a ihrisko rozširovať postupne. Šetriť na kvalitnom projekte je riziko pre bezpečnosť detí aj finančne. Prípadné prerábanie alebo pri nekvalitných prvkoch môže totiž nákladná údržba a nízka životnosť zariadenia počiatočnú lacnú investíciu výrazne predražiť.

 

Ihriskové zásady

Kvalitné ihrisko by podľa odborníkov vždy malo pozostávať nielen z kvalitných herných prvkov a byť kvalitne vyhotovené, ale malo by mať „dušu“. Práve na ihrisku sa totiž deti psychicky, fyzicky aj sociálne vyvíjajú, učia, ako zapájať logiku, ale aj fantáziu. Učia sa vzájomne spolupracovať a rešpektovať odlišnosti. Kvalitné a dobre navrhnuté ihrisko by vždy malo ponúknuť takýto inšpiratívny priestor. A to všetkým vekovým skupinám bez ohľadu na schopnosti a fázy vývoja dieťaťa či prípadné zdravotné obmedzenia.

Herné prvky by mali byť správne rozmiestnené, aby sa deti mohli bezpečne hrať, a rozdelené na zóny podľa veku. Zóna pre najmenších, kde je zvyčajne pieskovisko, domčeky či pružinové hojdačky, umožní deťom bezpečne spoznávať svet okolo seba. Zóna pre staršie deti, od 5-6 do 12 rokov, zas umožní deťom rozohrať hru vo výške a rozvíjať si fyzické zručnosti. Pre staršie deti sú vhodné lanové lezecké prvky, ktoré zvyšujú aj športovú zdatnosť, koncentráciu a rozvíjajú logiku. Aj na malom priestore sa dá vytvoriť unikátne ihrisko, napríklad ťahaním prvkov do výšky. Vhodné sú i tematické ihriská, ktoré pomáhajú oživiť históriu alebo zvýraznia prírodné, kultúrne či ďalšie špecifiká okolia. Dnes by mal byť každý ihriskový priestor inkluzívny, no tomu treba prispôsobiť nielen herné prvky, ale aj mobiliár, dopadový povrch, pohyb po ihrisku a celkovú filozofiu ihriska. Bezpečný povrch tlmiaci pád na ihriskách, prípadne na chodníkoch môže byť z materiálu, ktorý je vodopriepustný. Znižuje sa tak riziko pádu a zachytenú vodu možno využiť napríklad v komunitnej záhradke. Zeleň zas v lete vytvorí prirodzený tieň.

Ani športové ihrisko nemusí byť betónová plocha ohraničená mantinelom. Aj na pár štvorcových metroch je možné urobiť ihrisko na viaceré športy, napríklad s využitím multifunkčných herných panelov alebo doplnením interaktívneho herného povrchu. Možnosťou je priestor na workout. Kvalitné riešenia umožnia, že lopta zostáva pri hre bezpečne vnútri, a použitý materiál vykazuje výrazne nižšiu mieru hlučnosti pri jej nárazoch.

Ihrisko by malo byť bezpečné nielen z pohľadu herných a cvičebných prvkov, ale aj rizika kolízií medzi deťmi a aktívne športujúcimi, chodcami a hrajúcimi sa, prípadne cyklistami a pod.

 

Výber dodávateľov aj materiálu

Preto je dôležité aj to, aby sa investor pridŕžal projektovej dokumentácie a nedal sa zatlačiť do časovej tiesne a zámeny riešení za nižšiu kvalitu pri realizácii. Najmä detské ihrisko sa má realizovať s jasným konceptom priestoru, s rešpektovaním bezpečnostných odstupových vzdialeností. Malo by mať správne navrhnutý aj realizovaný povrch tlmiaci pád, dôležitá je aj správna realizácia základov herných prvkov a ich profesionálna montáž. Herné prvky by mali byť certifikované. Ich materiál musí zohľadňovať, že sú určené na nestrážený verejný priestor. Je teda vhodné siahnuť po kvalitných a osvedčených riešeniach a dohliadnuť, aby sa nestalo, že architektom vhodne navrhnutý verejný priestor utrpí pri realizácii v snahe zlacniť projekt. Kvalitné riešenie, ktoré je nominálne drahšie, bude mať v konečnom dôsledku dlhšiu životnosť, nižšie náklady na opravy a údržbu, a keďže ho nebude potrebné často meniť, bude ekonomickejšie aj ekologickejšie.

 

Dopravné ihriská by sa mali vrátiť do miest

Inovatívnym riešením môže byť dokonca kombinácia detského ihriska s dopravným. Priestor nie je monofunkčný a zároveň je pre deti atraktívnejší. Herné prvky tak môžu „oživiť“ voľný priestor medzi cestami a chodníkmi.

Kedysi sa mestá pýšili tým, že mali popri detských aj dopravné ihriská. Dôvod ich existencie bol zrejmý. Sú veľmi dôležitým článkom pri výchove detí k zodpovednosti, trénovaní pozornosti, rýchlej reakcii aj opatrnosti. Jednoducho, podobne ako detské ihriská aj tie dopravné sú veľmi dôležité pre zdravý fyzický aj psychický vývoj detí. Na dopravnom ihrisku sa deti nielen hýbu, ale zároveň ich takáto dopravná výchova v praxi učí zodpovednosti, riešeniu krízových situácií, zapájajú svoje zmysly – byť stále v strehu, pozorovať, počúvať, správne reagovať, byť rýchly, no aj trpezlivý a opatrný.

 

Rozmery nepustia

Väčšina dopravných ihrísk postavených v minulosti sa však v 90. rokoch 20. storočia stala obeťou rozmáhajúcej sa divokej výstavby rezidenčných a komerčných objektov. Je však dôležité, aby sa dopravné ihriská opäť vrátili do miest. Ich výstavba má svoje pravidlá. Ak má dopravné ihrisko plniť účel, nestačí naň vyčleniť len kúsok plochy.

Správne navrhnuté ihrisko by sa podľa štandardov malo rozprestierať na ploche minimálne 1 500štvorcových metrov, cesty by mali byť dlhé aspoň 400 metrov až 1 kilometer a jazdný pruh by mal mať šírku minimálne 1,2 metra. Dôležité je aj značenie, či už vodorovné, alebo zvislé. Chýbať by nemali ani funkčné semafory. Samozrejme, plusom sú aj sociálne zariadenia, či prípadný mobiliár a stojany na bicykle v oddychovej zóne. Sú dôležité pre prípad, že si dieťa potrebuje oddýchnuť na lavičke, stíšiť sa či upokojiť sa od hry.

 

Správny povrch

Práve potrebná veľkosť dopravného ihriska odrádza mnohé mestá a obce od jeho vytvorenia. Veľká asfaltová plocha je zas zaťažkávacou skúškou pre samotné okolie. Voda nevsakuje, ale udržiava sa na povrchu, prípadne odteká kanalizáciou preč. Dnes sú však trendom vodopriepustné bezpečné povrchy, ktoré možno využiť nielen pod detské ihriská, ale aj pod tie dopravné. Ich výhoda je, že pokryjú akúkoľvek veľkosť povrchu, sú priepustné a zároveň rýchlo schnú, takže sú použiteľné v každom počasí. Tieto vlastnosti zároveň maximálne znižujú riziko pošmyknutia. Nevyžadujú ani veľkú údržbu, sú odolné proti oteru a trváce. 


Článok dočítate v aktuálnom čísle časopisu EUROSTAV


Autor
Ing. Miloslav Jurík
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG