späť na obsah časopisu

Nové sídlo skupiny Bee'ah v Šarjahu v Spojených arabských emirátoch otvorili nedávno, koncom marca. Riadiace a administratívne centrum spoločnosti poháňa solárna energia, integruje najnovšie technológie zamerané na dosiahnutie nulovej bilancie emisií a spĺňa štandardy LEED Platinum, čo je najvyšší možný stupeň certifikácie pre zelené budovy. Futuristický návrh budovy je jedným z posledných diel architektky Zahy Hadidovej a radí sa medzi najikonickejšie, digitálne podporované a udržateľné budovy na svete.


 

Miesto: Šarjah, Spojené arabské emiráty Architekt: Zaha Hadid Architects Design – Zaha Hadid, Patrik Schumacher, Bin Dalmouck, Plocha pozemku: 90 000 m2, Podlahová plocha: 7 000 m2, Výška: 18 m, Obdobie výstavby: 2014 – 2022

 

Spoločnosť Bee’ah Group je popredná plne integrovaná environmentálna a odpadová spoločnosť na Blízkom východe. Nová centrála spoločnosti je jej posledným míľnikom, ktorým demonštruje, ako môže technológia škálovať trvalo udržateľný vplyv a v konečnom dôsledku slúžiť pri plánovaní inteligentných a udržateľných miest zajtrajška. Bude sa využívať aj ako vzdelávacie centrum na praktické šírenie environmentálneho povedomia v okolitej komunite.

Návrh Zaha Hadid Architects, ktorý zvíťazil v súťaži vypísanej spoločnosťou v roku 2013, stelesňuje tieto princípy a zároveň reaguje na okolité prostredie. Tvar budovy zasadenej do kontextu púšte Al Sajaa v Šarjahu odráža okolitú krajinu tvarovanú prevládajúcimi vetrami do piesočných dún a hrebeňov. Objekt s celkovou rozlohou 7 000 m² na pozemku s veľkosťou 90 000 m² je navrhnutý ako séria budov v tvare dún a optimalizovaný tak, aby minimalizoval spotrebu energie pri výstavbe aj pri každodennom využívaní komplexu v budúcnosti.

Vo dvoch hlavných dunách ústredia je verejná a riadiaca sekcia so vstupnou halou, s návštevníckym centrom, poslucháreň, inteligentné zasadacie miestnosti a kancelárie pre manažérov. Zahŕňajú aj administratívnu časť s kanceláriami a kaviarňou pre zamestnancov. Obe duny sa pretínajú a spájajú cez centrálne nádvorie, ktoré tvorí „oázu“ vnútri budovy. Tá má strategický význam pre prirodzené vetranie a maximalizuje nepriame slnečné svetlo vo verejných a administratívnych priestoroch.

Udržateľné riešenia

Budovu ústredia navrhli s environmentálnymi aspektmi votkanými do každého prvku jej konštrukcie.

Základom udržateľnosti je vysoké percento využívania lokálnych materiálov a vybavenie technológiami, ktoré umožňujú prevádzku podľa štandardov LEED Platinum s nulovými emisiami a minimálnou spotrebou energie. 

Jednotlivé prvky konštrukcie a plášťa budovy majú štandardné ortogonálne rozmery. To umožňuje výstavbu významných častí z materiálov získaných zo stavebného a demolačného odpadu z miestnych stavieb, čím sa minimalizuje dopyt po nových materiáloch.

Exteriér je potiahnutý materiálom, ktorý odráža slnečné lúče a pomáha tak znižovať spotrebu energie na chladenie budovy. To je kombinované s ovládateľnou fasádou, ktorá zabezpečuje prirodzené vetranie počas chladnejších období.

V miernejších mesiacoch umožňuje fasáda prirodzené vetranie – minimalizuje potrebu chladenia budovy. Keď je potrebná klimatizácia, optimalizuje sa využívaním rekuperácie – vpúšťa čerstvý vzduch do priestorov so zníženým energetickým vplyvom a odpadové teplo, ktoré by sa normálne odvádzalo z chladičov do atmosféry, sa odoberá na zabezpečenie ohrevu teplej úžitkovej vody.

Predpokladá sa, že tieto aktívne a pasívne energetické prístupy znížia spotrebu energie o tridsať percent. Všetka energia potrebná pre budovu sa bude generovať pomocou zdrojov s nízkymi a nulovými emisiami uhlíka, najmä premenou komunálneho odpadu (ktorý by sa inak rozkladal na skládke) z priľahlého centra odpadového hospodárstva Bee’ah, spolu s veľkými súbormi fotovoltických článkov zabudovaných do okolitých terénnych úprav a článkami na ukladanie vygenerovanej energie.

 

Hospodárenie s vodou

Spoločnosť Bee’ah využíva svoje odborné znalosti v oblasti recyklácie vody aj na iné účely ako výroba pitnej vody, aby bola spotreba vody v budove čo najnižšia. Vnútorné zariadenia a armatúry sú inštalované tak, aby šetrili vodu na výnimočnú úroveň. Na minimalizáciu potreby zavlažovania budú začlenené pôvodné alebo adaptívne druhy vegetácie, pričom tam, kde je potrebné zavlažovanie a terénne úpravy, sa použije regenerovaná a recyklovaná nepitná voda.

Inteligentné riešenia

Inteligentný systém riadenia budovy automaticky upravuje osvetlenie a teplotu v závislosti od obsadenosti a dennej doby. Miestnosti sú vybavené aj výkonnými nástrojmi na vzdialenú a hybridnú spoluprácu.

Budova využíva špičkové technológie na podporu interakcií v reálnom živote vrátane rozpoznávania tváre, strojového učenia, robotiky a rozhrania aktivovaného hlasom.

K dispozícii je dokonca aj inteligentný vrátnik, inteligentné zasadacie miestnosti a sprievodná aplikácia, ktorá automatizuje každodenné úlohy.

 

Kompozícia okolitej krajiny

Súčasťou budovy centrály Bee’ah bude aj krajinná kompozícia, ktorá vychádza z futuristických foriem budov podobných piesočným dunám. Návštevníkov privítajú veľké reflexné vodné prvky, ktoré odrážajú fasádu a vytvárajú dojem, akoby spájali zem a nebo. Okolie prispôsobené na mieru tvorí organická sieť ciest, ktorá dovedie návštevníkov na rôzne vzdelávacie miesta. Vedie po terénnych formách vytvorených opätovným použitím demolačného odpadu. Skonštruované terénne valy majú rôzne funkcie vrátane solárnych nesúcich fotovoltické prístrešky, ktoré uchovávajú slnečnú energiu a osvetľujú projekt počas večerných hodín, čím vytvárajú živé priestory na vzdelávanie. Napríklad amfiteáter, ktorý je vytvorený ako duna vytesaná do betónu, sa bude využívať na rôzne podujatia a kampane na zvýšenie povedomia organizované spoločnosťou. Ďalšie duny demonštrujú použitie rôznych odpadových materiálov vrátane kovov, kameňa, gumy, demolačného odpadu a iných, ktoré zozbierala spoločnosť Bee’ah. Chodníky vedú v nadzemných aj podzemných zatienených priestoroch a popri nich sú rozmiestnené oázové výklenky. Zelené duny umiestnené na okraji oblasti stabilizujú prírodné pieskové duny. Sú vysadené pôvodnými druhmi tráv, aby ich chránili pred vetrom a zároveň dodávali púštnej krajine farbu a život. Krajinný jazyk, postupy a princípy odzrkadľujú aj ciele, o ktoré sa usiluje centrála Bee’ah.Autor
Matej Motyka

Fotografie (vizualizácia)
Hufton + Crow
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG