späť na obsah časopisu

Vďaka jedinečnej prílivovej rovinatej pôde nábrežia Ku-lou v meste Ťiang-men vznikla tradícia využívania vodného systému na kopanie rybníkov a vytváranie kopcov na rybolov a poľnohospodárstvo. Keďže vodný systém a rybníky zaberajú veľkú plochu a v miestnych dedinách tvoria fragmentovaný priestorový vzor, vybudovalo sa tu veľa mostov, ktoré spájajú oblasti rozdelené vodou. Vplyvom rýchlej urbanizácie v oblasti mnoho miestnych dedinčanov uprednostnilo mestský životný štýl pred tradičným rybárskym životom a vodné dediny postupne zanikali.

Nábrežie Ku-lou je ekokultúrny turistický rezort, ktorý zachováva formu základného miestneho vodného systému, pričom organicky integruje prírodnú výchovu, rekreáciu rodičov s deťmi a rybárske a chovateľské aktivity. Práve v týchto oblastiach je potrebné postaviť niekoľko mostov, ktoré uľahčia pohyb ľudí aj rybárskych lodí.


Miesto: Gulou Waterfront, Ťiang-men, Kuang-tung, Čína, Architektonické štúdio: LUO studio
Projektant: Luo Ju-ťie, Lu Čuo-ťian, Wang Pej-lej, Dodávatelia drevených materiálov: SHENGTEHAOSEN, KINGSPINE-HOUSE, Celková plocha: 166 m2, Realizácia: marec 2021 – január 2022

Počas obdobia rybárskej civilizácie boli cesty slabo rozvinuté, preto sa vodné systémy stali kľúčovými cestami dopravy a logistiky. Mosty museli byť priechodné a zároveň zabezpečiť viac priestoru pre lode, aby mohli popod ne prejsť. Z tohto dôvodu začali v Číne používať na výstavbu mostov tradičné techniky ako „oblúky“ na vytvorenie dostatočného priestoru na prechod lodí popod mosty. V južnej Číne sa stavali mosty z dreva, ktorého je tu dostatok.

Tento projekt dreveného mosta je jedným z mnohých na nábreží Ku-lou Resort. Na odlíšenie od mestských stavieb a na oživenie tradičnej vidieckej kultúry použili architekti zo štúdia LUO prírodné drevené materiály na oblúkovú konštrukciu mosta. Na to, aby mohli lode rôznych veľkostí plynule prechádzať popod most, sa jeho oblúková konštrukcia nachádza viac ako 4 metre nad normálnou hladinou vody. Spĺňa tak požiadavky na priechodnosť veľkých výletných člnov a na základe geologických prieskumov je rozpätie mosta stanovené na 25,2 metra. Na základe statického výpočtu a konštrukčnej analýzy použilo štúdio LUO tri veľké zakrivené nosníky ako hlavné konštrukčné prvky, ktoré sú usporiadané paralelne s rozstupom 2,8 metra. Vzhľadom na výrobné a prepravné náklady sa každý hlavný nosník rozdelil na tri časti. Tie sa potom na mieste spojili a zmontovali oceľovými skrutkami, aby vytvorili kompletný drevený nosník.

 

Krytý chodník na moste

Hrebeň mosta sa nachádza v spojnici medzi hustou tradičnou obchodnou ulicou a detskou oddychovou zónou. Štúdio LUO vytvorilo na drevenom moste relatívne „uzavretý“ koridorový priestor, ktorý sa líši od ostatných otvorených krajinných mostov v rezorte. Cieľom bolo zdôrazniť prechod z „praktickej“ obchodnej ulice do relatívne „vysnívanej“ detskej oddychovej zóny, ktorá umožní návštevníkom zažiť akýsi „slávnostný“ presun. Budovanie krytej chodby na mostoch je stará tradícia. Pôvodným zámerom bolo spevniť mostnú konštrukciu, aby dokázala odolávať dažďu a vlhkosti, a udržať drevo suché či zabrániť korózii.

Tento projekt využil aj stavebnú „múdrosť“ starých krytých mostov. Krytá chodba zvyšuje celkovú konštrukčnú stabilitu a chráni klenutú drevenú konštrukciu pod ňou pred slnkom a dažďom. Exteriér krytej chodby pokrývajú vrstvy kovových platní, ktoré ho účinne chránia pred dažďom a vytvárajú pocit súdržnosti priestoru.

 

Konštrukcia krytej chodby

Systém pod konštrukciou tvoria drevené komponenty s malými prierezmi 100 × 100 mm alebo 100 × 50 mm. Tri veľké drevené oblúkové nosníky, ktoré nesú hlavné zaťaženie mostného telesa, majú v priereze rozmery 600 × 300 mm. Malé drevené prvky fungujú ako pomocné nosníky na hornej a dolnej úrovni, sú spojené a ukotvené k trom hlavným oblúkovým nosníkom.

Rovina strechy mosta má tvar obdĺžnika. Ľavý a pravý horný okraj bočných fasád mosta takisto pozostávajú z pravouhlých siluet, iba spodný okraj je prirodzenou krivkou. Práve to vytvára výškové variácie priestoru chodby, ktorý je vyšší na dvoch stranách a nižší v strede. Na zabezpečenie konštrukčnej stability priestoru krytej chodby nastavili architekti v strednej časti horizontálne spojovacie tyče a pridali dve vyhliadkové plošiny na oboch stranách. Zároveň to narušilo monotónnosť pre tých, ktorí si prezerajú priestor chodby zo vstupu a z výstupu.
Podkonštrukčný systém malých častí nielen vytvára príjemnú štruktúru v priestore chodby, ale návštevníkom na výletných lodiach odhaľuje aj prepracované remeselné spracovanie a detaily a poskytuje im jedinečný vizuálny zážitok.
Rozstup medzi malými drevenými komponentmi je nastavený na 1 000 mm. To dokonale ladí so stupnicou schodov a s kovovým exteriérom. Dĺžka každej vonkajšej kovovej dosky je regulovaná približne na 900 mm, čo je ideálny rozmer na výrobu, prepravu a montáž. Dĺžka drevených rámov 900 mm takisto poskytuje vhodný priestor na státie, opretie a odpočinok jednej osoby.
Susedné horné a dolné stupne chodby majú svetlosť 70 mm. Medzi vrstvenými kovovými platňami na vonkajšej strane priestoru chodby je nastavená medzera asi 200 mm. V strede strechy chodby je umiestnený pás denného osvetlenia široký 1 500 mm. Pri pomalom prechode do priestoru chodby od vchodov na oboch koncoch môžu návštevníci zachytiť cez úzke medzery medzi schodmi šum vody pod mostom.

Keď pokračujú v stúpaní na most, jasné svetlo lámané hornou a dolnou kovovou platňou ich láka vyzrieť cez bočné medzery. Takýto zvláštny koncentrovaný zážitok z pozerania odlišuje tento drevený most od iných otvorených mostov. Pri nástupe z dvoch koncov do stredu mostovej chodby môžu návštevníci naplno zažiť svetlo a tiene zhora, pocítiť pokoj a otvorenosť v mysli. Takýto dizajn tvorí súvislý priestorový rytmus, ktorý postupne dosahuje vrchol.

Industrializácia a ručná práca
Použité materiály vyrábali a spracúvali továrne na základe industrializačných noriem a všetky potrebné drevené a kovové komponenty ošetrili modernými priemyselnými technológiami a metódami. Počas montáže a výstavby zdvíhali veľkými strojmi len tri hlavné nosníky. Všetky ďalšie stavebné kroky vykonávali robotníci ručne. Celý proces výstavby efektívne harmonizoval s okolitými stavbami, efektívne využíval industrializované metódy a sprostredkoval aj teplo vidieka.Autor
Matej Motyka

Fotografie (vizualizácia)
Jin Weiqi
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG