späť na obsah časopisu

Hlavná cena – titul Stavba roka 2020/2021 v kategórii Inžinierske stavby

Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska

D1 PREŠOV ZÁPAD – PREŠOV JUH

Novostavba, Prešov

 

Autori architektonického riešenia: Ing. Branislav Juhás, Ing. Juraj Kopčák, Ing. arch. Zuzana Macháčová, Ing. Miroslav Frankovský

Projektanti architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Valbek s. r. o., Dopravoprojekt Brno, a. s., R-PROJECT INVEST, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s., EUROVIA CS, a. s., Doprastav, a. s., Metrostav, a. s., Metrostav Slovakia, a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Pták

Stavebník, developer: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dozorná činnosť: Združenie SD Prešov: AE DOZORING, s. r. o., BUNG Slovensko, s. r. o., INFRAM SK, s. r. o.

Staveb. nákl. (bez DPH): 356,35 mil. eur

Obdobie výstavby: 6/2017 – 10/2021

 

Hlavná cena – titul Stavba roka 2020/2021 v kategórii budovy

Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

JURKOVIČOVA TEPLÁREŇ

Obnova, Bratislava

 

Autori architektonického riešenia: Martin Paško, DF Creative Group; Pavol Pauliny, Pamarch

Projektanti architektonickej časti: plášť: Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., interiér: Ing. arch. Martin Paško

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Roman Bányai, Ing. Peter Gavaľa

Hlavný zhotoviteľ: ENG2 SR, spol. s r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Káčer, ENG2 SR, spol. s r. o.

Stavebník, developer: Penta Real Estate, s. r. o.

Dozorná činnosť: Ing. Peter Káčer, ENG2 SR, spol. s r. o.

Staveb. nákl. (bez DPH): 13 mil. eur

Obdobie výstavby: 9/2018 – 8/2021

 

Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

EINPARK OFFICE & RESIDENCE

Novostavba, Bratislava

 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Špela Videcnik u.d.i.a. MAarch(AA) a kolektív

Projektanti architektonickej časti: A1 Architecture, a. s., OFIS architekti, projektivni biro, d. o. o., KONSTRUKT plus, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: A1 Architecture, a. s., KONSTRUKT plus, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ: Lis Anker, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Alexander Demjan, Ing. Peter Mihala

Stavebník, developer: Einpark Rezidencia, a. s., Einpark Office, a. s., CORWIN SK, a. s.

Dozorná činnosť: Ing. Veronika Macková Hanzesová

Staveb. nákl. (bez DPH): 57,1 mil. eur

Obdobie výstavby: 6/2017 – 1/2020

 

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie

MOST MONOŠTOR

Novostavba, Komárno

 

Autori architektonického riešenia: Ing. Ladislav Nagy – ideový návrh, akad. arch. Ivan Marko (Ⴕ) – urban. kompozícia

Projektanti architektonickej časti: Pont-TERV Zrt (HU) – Ing. László Mátyássy, DOPRAVOPROJEKT, a. s. – Ing. Ladislav Nagy

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: DOPRAVOPROJEKT – Ing. Ladislav Nagy, Ing. Gabriel Drdanko, Ing. Juraj Dovčič, Ing. Miroslav Štefula, Ing. Richard Bočkay, prof. Ing. Peter Turček, PhD., Pont-TERV Zrt. (HU) – Ing. László Mátyássy, Ing. Elemér Dániel, Ing. Miklós Pálossy

Hlavný zhotoviteľ: H-M DUNA-HÍD Konzorcium, líder: Hídépitö Zrt, člen: Mészáros és Mészáros Kft., rozhodujúci subdodávatelia: Hódút Kft., HSP Kft.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Réka Hlatky, Ing. Balász Varga

Stavebník, developer: NIF Zrt. – Ing. Mira Ibrajter a Ing. Szabolcs Nagy – príprava, Ing. Márta Szabó – vedúca projektu, realizácia, Slovenská správa ciest – Ing. Viliam Žák – riaditeľ IVSC, Ing. Dana Neckárová – HIP prípravy, Ing. Peter Pšenek – HIS realizácie

Dozorná činnosť: Komáromi Híd Mérnök Konzorcium [líder: Föber Zrt., členovia: Utiber Kft., Oviber Kft., Via-Pontis Kft (HU), ESP Consult, s. r. o. (SK)] – ved. dozorov Ing. János Karkus, dozor OK: Ing. Juraj Kováč

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 95,7 mil. eur

Obdobie výstavby: 8/2017 – 5/2020

 

Cena verejnosti

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM MUEHLBAUER

Novostavba, Nitra

 

Autori architektonického riešenia: Ing. Juraj Ábel

Projektanti architektonickej časti: VIRTU Project, s. r. o. – Ing. Juraj Ábel

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Lukáš Živner, PhD.

Hlavný zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Patrik Haring

Stavebník, developer: MUEHLBAUER AUTOMATION, s. r. o.

Dozorná činnosť: VIRTU Project, s. r. o. – Ing. Juraj Ábel

Staveb. nákl. (bez DPH): 9,88 mil. eur

Obdobie výstavby: 11/2019 – 11/2020

 

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

PRADIAREŇ 1900

Obnova, Bratislava

 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár

Projektanti architektonickej časti: BOUDA MASÁR architekti, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Stanislav Kyseľ – statika; KLIMA KONZULT, spol. s r. o. – VZT, ÚK, CHL; Ing. Milan Duchoň – požiarna ochrana; Tibor Mikle – stabilné hasiace zariadenie

Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia, a. s. – Ing. Patrik Golský (líder)

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Lobb, Ing. Dominik Varchola

Stavebník, developer: YIT Slovakia, a. s., RSJ Investment, a. s.

Dozorná činnosť: Arcadis Czech Republic, s. r. o., org. zložka Slovensko

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 46 mil. eur

Obdobie výstavby: 8/2018 – 10/2020

 

Cena Bytový/rodinný dom roka

REZIDENČNÝ KOMPLEX SEBERÍNIHO

Novostavba, Bratislava

 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Moravčík

Projektanti architektonickej časti: PMArchitekti, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ivan Bučko – ORPIS

Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľuboš Rako

Stavebník, developer: HORFIN, a. s.

Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.

Staveb. nákl. (bez DPH): 15 mil. eur

Obdobie výstavby: 3/2017 – 12/2019

 

Cena za nápaditý architektonický koncept

SKY PARK RESIDENCE

Novostavba, Bratislava

 

Autori architektonického riešenia: Zaha Hadid Limited t/a Zaha Hadid Architects

Projektanti architektonickej časti: GFI, a. s., Ing. arch. Pavol Franko

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: GFI, a. s., Ing. arch. Pavol Franko, Ing. Daniel Kóňa, PhD., Ing. František Dragúň, Ladislav Oravec, Marián Nagy, Ing. Štefan Hromada, Ing. Soňa Ridillová

Hlavný zhotoviteľ: VHS-PS, s. r. o., PSJ CONCRETE, a. s., Ingsteel, spol. s r. o., Konti, a. s., Zares, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Stopiak

Stavebník, developer: Penta Real Estate, s. r. o.

Dozorná činnosť: GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o., organizačná zložka GLEEDS SLOVENSKO

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 121mil. eur

Obdobie výstavby: 5/2017 – 11/2020


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG