späť na obsah časopisu

Administratívna štvrť Business Center Apollo po pracovnom čase stíchne, napriek rušnej dopravnej tepne vzdialenej len pár desiatok metrov tu možno stretnúť skôr vrany než ľudí. Ani všetky kaviarne a bistrá v okolí nie sú večer otvorené. Do tohto prostredia, na pozemkoch priemyselného podniku – bývalých Bratislavských automobilových závodov – zasadili architekti Pantographu obytný vežiak na suterénnej podnoži. Kompaktný tvar hranola s prepletanou bronzovou štruktúrou na fasádach sa objavil v ohnisku administratívneho centra medzi Prievozskou ulicou a Mlynskými nivami. Veža sa z diaľky leskne hneď v druhom pláne za šíkom vežiakov z bratislavského „city“, kde trónia Tower 115, dvojičky Panorama City, trojica Sky Parku, Klingerka a rozostavaný prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Na konci februára 2022 bola budova skolaudovaná, na stránke informujú, že všetky byty a komerčné priestory sú predané, hoci niektoré byty v ponuke s nehnuteľnosťami stále figurujú.

Miesto: Mlynské nivy 53/19100, Bratislava-Ružinov Developer: RMC Properties Slovakia, a. s. Architektonický ateliér: Pantograph, Ing. arch. Tomáš Auxt, Ing. arch. Peter Kožuško, Ing. arch. Miroslav Hrušovský, Ing. arch. Linda Hrušovská a kol. Úžitková plocha: byty – 8 941 m2 lodžie – 876 m2 pivnice – 301 m2 Počet bytov: 137 Obchodné priestory: 743 m2 Parkovacie státia: 199 Počet poschodí: 22 + 2 v suteréne Výška stavby: 72 metrov Realizácia: jún 2019 – 2. štvrťrok 2022

Administratívna štvrť Business Center Apollo po pracovnom čase stíchne, napriek rušnej dopravnej tepne vzdialenej len pár desiatok metrov tu možno stretnúť skôr vrany než ľudí. Ani všetky kaviarne a bistrá v okolí nie sú večer otvorené. Do tohto prostredia, na pozemkoch priemyselného podniku – bývalých Bratislavských automobilových závodov – zasadili architekti Pantographu obytný vežiak na suterénnej podnoži. Kompaktný tvar hranola s prepletanou bronzovou štruktúrou na fasádach sa objavil v ohnisku administratívneho centra medzi Prievozskou ulicou a Mlynskými nivami. Veža sa z diaľky leskne hneď v druhom pláne za šíkom vežiakov z bratislavského „city“, kde trónia Tower 115, dvojičky Panorama City, trojica Sky Parku, Klingerka a rozostavaný prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Na konci februára 2022 bola budova skolaudovaná, na stránke informujú, že všetky byty a komerčné priestory sú predané, hoci niektoré byty v ponuke s nehnuteľnosťami stále figurujú.

Genéza vzniku stavby

Ešte v roku 2017 bol zámer vtedy ešte pod názvom Obytný dom Discovery Tower pre stavebníka CKM reality, s. r. o., posúdený vzhľadom na vplyvy na životné prostredie, začiatkom roka 2018 získal územné rozhodnutie na umiestnenie stavby a koncom roka stavebné povolenie. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť vo februári 2019 a práce na stavbe sa reálne začali v júni 2019 po tom, ako bol položený základný kameň. V priebehu realizácie sa však ukázali potrebné korekcie stavby, a tak v apríli 2020 investor RMC Properties požiadal o sériu zmien prostredníctvom zmeny stavby pred dokončením. Povolenie na 38 zmien získal v októbri 2020. Týkali sa najmä úprav nosných a nenosných konštrukčných prvkov a ďalších riešení, ako napríklad pridanie vykurovacej vetvy pre trafostanicu, zmeny polohy závlahového systému, zmeny tvaru terénnych úprav násypov a materiálov cestičiek, výmeny izolačných dvojskiel okien za trojsklá či výmeny interiérových murovaných priečok za sadrokartónové. Najmarkantnejšími zmenami, ktoré sa dotkli proporcionality architektúry a prevádzky domu, boli zníženie nivelety budovy o viac ako jedno podlažie – 3,320 metra – na 72,080 metra, zvýšenie okenných parapetov a zmenšenie okien, zmena konštrukcií a materiálov zábradlí, upustenie od konštrukcií rohových okien náhradou dvomi oknami na lodžiách, zrušenie okien do šatníkov. Prišlo aj k výmene výrobcu a zmene tvaru fasádnych panelov z kompozitného materiálu, a tak plynule prepletená elegantná štruktúra z vizualizácií v realite stratila oblé krivky a jej dizajn sa zjednodušil na zošikmený. Ďalej to boli zmeny na typických podlažiach: vnútorné, pôvodne dvojramenné schodisko s podestami sa zmenilo na jednoramenné, znížila sa svetlá výška bytov z 3 100 mm na 2 940 mm. Oproti pôvodnému návrhu sa udiali zmeny aj v exteriéri, zredukoval sa počet prvkov malej architektúry: lavičiek, odpadkových košov, herných komponentov detského ihriska, zmenou prešli aj oporné múriky a násypy. Spevnené plochy sa zmenšili v prospech zelene, vegetačné plochy sa oproti stavebnému povoleniu zväčšili o 427,8 m2. Vďaka tomu bol vykázaný súlad s platným územným plánom Bratislavy a splnený požadovaný koeficient zelene.

Koncept, architektúra, dispozícia a prevádzka

Prístup k Discovery Residence je z ulice Mlynské nivy, ktorú lemujú zvyšky topoľovej aleje. V dvojpodlažnej suterénnej podnoži budovy sú umiestnené hromadné garáže so 199 parkovacími stojiskami, prístup do nich je rampou. Aj keď pôvodne existoval variant s 266 stojiskami, ktoré by sa pri komplikáciách s parkovaním v Bratislave isto zišli a využili, nehovoriac o  tom, že dnešné domácnosti bežne disponujú dvomi autami, ostalo pri nižšom čísle.

Vstup do komerčnej časti budovy je spredu od Mlynských nív a do bytovej časti odzadu. V dome sú inštalované tri výťahy a v obytnej časti vnútorné jednoramenné schodiská medzi podlažiami. Prvé a druhé poschodie poskytujú miesto na obchodné aktivity a komerčné služby. Plán je otvoriť tu kaviarne a obchody, všetko, čo obyvateľom spríjemní život a bývanie, hoci tie majú byť k dispozícii aj zamestnancom zo spádového okolia. Ďalších 19 poschodí je obytných, nachádza sa na nich 137 bytov, z nich je 97 dvojizbových, 34 trojizbových a 6 štvorizbových, ktoré sú umiestnené na posledných troch poschodiach. Byty majú modernú otvorenú veľkorysú dispozíciu, všetky majú lodžiu, hoci niekoľko dvojizbových bytov má nepriaznivejšie šírky obývacích miestností a malé kuchynské kúty. Treba však povedať, že byty majú presne to, čo vyhovuje aktuálnym požiadavkám na byty pre obyvateľov 21. storočia, a to: kúpeľňu s WC, ďalšie osobitné WC a šatníky. Z vyšších poschodí je exkluzívny výhľad, vidieť oblúk Dunaja, prístav, Most Apollo, celé bratislavské „city“, v pozadí televíznu vežu, Bratislavský hrad, vlastne celú panorámu mesta.

Čo sa týka komerčných priestorov, na prízemí sa nachádza priestranný vstup s recepciou a v pláne je kaviareň a tri prenajímateľné obchodné priestory, na 1. poschodí majú byť atraktívne kancelárske priestory s rozlohou vyše štyristo štvorcových metrov.

Pri koncepte projektu sa autori zamerali aj na oddych a relax, ktoré sú dnes nemysliteľnou súčasťou štandardnej kvality života. Okolie domu tvorí zelená zóna s parkovými úpravami, predstavuje viac ako dve tretiny rozlohy riešeného územia. Lokalitu zatraktívni aj vlastné multifunkčné športovisko a detské ihrisko.

Urbánny kontext

O tom, že pásmové mestá nie sú víziou tohto storočia, sa denne presviedčame aj na urbanizme Bratislavy. Je prirodzené, že mesto sa rozvíja aj na plochách pôvodných priemyselných zón, z ktorých sú už dlhšie nevyužívané územia.

Život človeka sa prepletá medzi prácou a bývaním, súkromným životom, prešpikovaným rôznymi ďalšími aktivitami, ako sú výchova a vzdelávanie detí, alebo aktivitami ako šport, kultúra a individuálny relax. V tomto smere je netradičné individuálne osadenie bytového domu do administratívnej štvrte prínosom, veď do tichej štvrte vnáša život. Územie obývané aj mimo pracovného času ožije obyvateľmi, deťmi, komerčné prevádzky sa prispôsobia. Otázka je, aký vplyv bude mať vytrhnutá akupunktúra bývania na fungovanie spádovej existujúcej obytnej štvrte na opačnej strane Prievozskej ulice, ktorá je nejakým spôsobom už nastavená na vlastných obyvateľov, územie je zabývané. V lokalite 500 bytov, na Košickej, Miletičovej, Trenčianskej, v Ružovej doline a  na ďalších uliciach existuje základná občianska vybavenosť, zariadenia zdravotnej starostlivosti, jasle, materské a iné školy, obchody i ďalšie potrebné služby, opravovne a pod. Počíta sa však s kapacitným nárastom počtu ďalších obyvateľov, ktorí budú využívať existujúce služby, bude dosť miesta pre deti v škôlkach, uvažuje sa o potrebe obvodných ambulancií a ďalších zdravotníckych zariadení? Pretože nielen cca 300 obyvateľov zo 137 bytov v Discovery Residence, ale aj ďalšie stovky zo spomínaných obytných vežiakov budú potrebovať nielen kaviarne a reštaurácie, ale aj ďalšiu vybavenosť.

Administratívna štvrť Business Center a Apollo po pracovnom čase ožije obyvateľmi Discovery Residence, ktorí získajú moderné štýlové bývanie v kvalitných architektonických štandardoch v tichej, a preto príťažlivej lokalite. To, či je takáto obytná akupunktúra prospešná pre okolitú štvrť a vlastne aj celé mesto, však preverí až čas, prevádzka a najmä trvalá obsadenosť bytového domu.


 

 Autor
Ing. arch. Irena Dorotjaková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG