späť na obsah časopisu

 

Stavebníctvo a stavebný priemysel patria ku kľúčovým výrobným odvetviam národného hospodárstva. Stavebníctvo sa podieľa na tvorbe HDP 7-8 %, hoci na Slovensku boli roky, keď táto hodnota bola 10 %, ale aj okolo 3,5 %. Rok 2021 zároveň poznačila pandémia COVID-19 a súčasná medzinárodná geopolitická situácia poukazuje na nasledujúcu zložitú perspektívu, do ktorej sa už dnes v stavebníctve premieta nárast cien palív, stavebných materiálov a služieb. Naše letné dvojčíslo prináša porovnanie situácie v stavebníctve v krajinách V4 ešte za rok 2021.

Oproti minulému roku, keď najviac firiem v oblasti stavebníctva v krajinách V4 pôsobilo v Poľsku, 71 381, v roku 2021 sídlil najvyšší počet v Maďarsku, 75 740. Najmenej analyzovaných firiem sídli v Slovenskej republike, 48 253 (v roku 2020 to bolo 45 728). Zaujímavé je porovnanie Českej republiky, Maďarska a Poľska, v ktorých pôsobí približne rovnaký počet stavebných firiem (cca 70-tis.), ale v Poľsku dosahujú firmy výrazne vyššie celkové tržby. Podobné je to aj pri celkovom počte zamestnancov.

 

Počet stavebných firiem v krajinách V4

Krajiny V4

 Počet firiem

 Tržby v€

 Počet zamestnancov

MAĎARSKO

75 740

33 142 509 570 €

399 805

ČESKÁ REPUBLIKA

70 407

55 674 055 883 €

630 044

POĽSKO

66 315

88 984 012 919 €

857 034

SLOVENSKO

48 253

21 652 576 468 €

252 894

 

Stavebné spoločnosti sme rozdelili podľa ich odvetvového zaradenia do 3 skupín: inžinierske a projektové organizácie, stavebné firmy a výrobcovia stavebných materiálov. Najviac spoločností sídliacich v krajinách V4 pôsobí v oblasti stavebných firiem, 184 040, táto oblasť dosahuje aj celkové najvyššie tržby a počet zamestnancov. Najmenej spoločností pôsobí v oblasti inžinierske a projektové organizácie, 37 065.

 

Najvyššie tržby na jednu firmu dosahujú spoločnosti v oblasti výroby stavebných materiálov, až 1,9 mil. €. Tieto spoločnosti zamestnávajú priemerne aj najviac pracovníkov, približne 19.

Zaradenie

 Počet firiem

 Tržby v €

 Počet zamestnancov

Stavebné firmy

184 040

114 108 707 907 €

1 227 082

Inžinierske a projektové organizácie

39 610

14 656 694 900 €

211 892

Výrobcovia stavebných materiálov

37 065

70 687 752 033 €

700 803

 

Najväčší počet stavebných firiem v krajinách V4 pôsobí v SIC CODE (Standard Industrial Classification Code) individuálni stavitelia, až vyše 71-tisíc. Tieto spoločnosti dosahujú aj najvyššie celkové tržby takmer 42 mld. €, aj najvyšší celkový počet zamestnancov, 421 128.

Najvyššie priemerné tržby dosahujú spoločnosti v oblasti výroby lisovaného alebo fúkaného skla, až 28 mil. €. Priemerne najväčšie spoločnosti z pohľadu počtu zamestnancov pôsobia aj v tejto oblasti s hodnotou 187.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG