späť na obsah časopisu

Slovenské stavebníctvo bude pravdepodobne aj v tomto roku prechádzať zložitým obdobím. Doba pre investovanie je neistá, budúcnosť nejasná, ani prognózy nie sú optimistické. Súkromných investorov je čoraz menej, v investíciách sú opatrní. Zdá sa, že ani predikcia vývoja pre stavebný trh na Slovensku podľa analýz odborníkov (EUROCONSTRUCT, CEEC Researt) na najbližšie roky nie je príliš optimistická. Napriek všetkým skutočnostiam aj v týchto ťažkých podmienkach je cieľom každého investora – stavebníka obstarať stavebné dielo efektívnym a čo najhospodárnejším spôsobom. Ak investor vynaloží svoje investície, očakáva maximálnu úžitkovú hodnotu. Tento cieľ môže dosiahnuť aktívnym riadením nákladov a zvládnutím rizík vo všetkých fázach prípravy a realizácie stavebného diela. Pre úspešnosť projektu je nutné riziká identifikovať, analyzovať a ovplyvňovať už v prípravnej fáze investičného projektu.


Autor
Ing. Helena Ellingerová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG