späť na obsah časopisu

V Ázii sa nachádza mnoho krásnych, neznámych, drevených, historických mostov. Sú nimi napríklad údajne najstarší zachovalý celodrevený most Bogoda na Srí Lanke (zo 16. storočia; ešte aj klince sú drevené), slávny japonský nekrytý most Kintai (zhotovený v r.1673; 5 oblúkov mnohokrát obnovených) alebo nádherný, krytý, čínsky most Chengyang Vietor a Dážď v Liou-čou, v Čuangskej autonómnej oblasti, v provincii Kungsi a ďalšie dobre známe mosty. Príspevok je venovaný menej známym obdivuhodným čínskym krytým dreveným mostom.

Kryté drevené mosty na Slovensku boli predmetom štúdie prof. P. Dutka a prof. P. Ferjenčíka zo Stavebnej fakulty STU už v r. 1954. Mnohé z ich fotografií sú dnes nespracované v archíve Pamiatkového úradu SR, hoci by sa jednotlivé mosty stále dali identifikovať. Výsledky ich štúdie ukazujú vzťah k technickým pamiatkam na Slovensku. V r. 1925 bolo na Slovensku v prevádzke 25 krytých drevených mostov, v r. 1954 len 9. Dnes sa hovorí už iba o moste v Kluknave.


Autor
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG