späť na obsah časopisu

Novú časť Paríža obohatil koncom roka dokončený študentský domov s názvom BASKET APARTMENTS. Hlavným cieľom autorov projektu, architektov z OFIS architects, bolo zabezpečiť zdravé prostredie študentom na bývanie i štúdium. Súčasťou veľmi zaujímavého architektonického stvárnenia tohto objektu je zatrávnená električková trať s chodníkom pre peších a cyklistov z jednej strany a futbalové ihrisko z druhej strany. Budova je navrhnutá ako energeticky efektívna, aby prispela k úsiliu o trvalo udržateľný rozvoj Paríža.

Budova domova je rozdelená na dve časti, ktoré sú prepojené úzkym mostíkom. Má 11 poschodí – technické priestory sú v suteréne, spoločné priestory na prízemí a študentské byty (štúdiá) na 9 poschodiach. Dispozícia je veľmi racionálna a modulárna. V budove je 192 bytov – štúdií rovnakej veľkosti, dispozície aj zariadenia. Balkóny „koše“ rôznych veľkostí sú vyrobené z drevených pásov HPL. Sú šikmo vysunuté, čo vytvára dynamiku fasády budovy z uličnej strany. Zo strany dvora (futbalového ihriska) sú horizontálne komunikácie budovy – chodby so vstupmi do jednotlivých bytov chránené fasádou z priestorovej kovovej konštrukcie vyplnenej hustým pletivom.


Autor
v spolupráci s OFIS architects pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
Tomaž Gregorič
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG