späť na obsah časopisu

V malej maďarskej obci Felcsút (1 800 obyvateľov) neďaleko mesta Tatabánya sídli Futbalová akadémia Ferenca Puskása. V súčasnosti tam prebieha výstavba futbalového štadióna s kapacitou 3 500 miest. Štadión, ktorý je podľa UEFA zaradený do 3. kategórie, bude centrálnym ihriskom prvoligového mužstva akadémie. Stavba má byť dokončená na jar tohto roku.

Základom projektu štadióna boli náčrty Imreho Makovcza, zakladateľa maďarskej organickej architektúry. Po jeho smrti prevzal tvorbu architektonickej časti Tamáš Dobrosi a projektantom nosných konštrukcií je László Pongor, ktorý spolupracoval s Imre Makovczom viac než 20 rokov.

Koncepcia nosných konštrukcií prešla počas projektovania značným vývojom – cez prefabrikovanú železobetónovú (ŽB) nosnú konštrukciu skeletu tribún a drevenú konštrukciu zastrešenia, uloženého na ŽB konzolách, až po výslednú monolitickú konštrukciu skeletu tribún a celodrevenú konštrukciu zastrešenia, čo bolo vlastne požiadavkou objednávateľa.

Objekt sa nachádza v záreze terénu s miernym sklonom, s výškovým rozdielom 8 až 10 m v priečnom smere. Je založený na prehĺbených plošných základoch. Drevená nosná konštrukcia je kotvená do pilierov pomocou oceľového kovania chemickými kotvami. Základným konštrukčným materiálom strechy je lepené lamelové drevo GL32c vyrobené v Rakúsku.

 


Autor
Ing. František Lužica, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív autorov
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG