späť na obsah časopisu

V súčasnosti, keď dominujú požiadavky na energetickú úspornosť objektov, teda realizácie nízkoenergetických, pasívnych príp. nulových domov, sú často potlačené ostatné aspekty zachovania interiérového komfortu – akustické, svetelné a insolačné. Preto treba zachovať vhodný pomer medzi všetkými týmito disciplínami už v štádiu projektovania návrhu, teda neuprednostňovať jeden aspekt na úkor druhého. Treba tiež upozorniť, že aktuálne ČSN a požiadavky STN sú odlišné v terminológií aj v kritériách. Pre výpočtové hodnotenie a vzájomné porovnanie akustických a tepelnotechnických parametrov vonkajších obvodových plášťov boli vybraté pre každú skupinu najčastejšie sa vyskytujúce technológie, ako reprezentatívne.

Pokiaľ technické požiadavky rozlišujú jednoduchým spôsobom tepelnú zotrvačnosť konštrukcií, potom sa za „ľahké“ konštrukcie, t. j. konštrukcie s nízkou tepelnou zotrvačnosťou, považujú také, ktoré majú plošnú hmotnosť vrstiev nižšiu ako 100 kg/m2. Ostatné konštrukcie sú považované za „ťažké“, t. j. za konštrukcie s vysokou tepelnou zotrvačnosťou...


Autor
prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc., Fakulta architektury VUT Brno, Recenzent: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG